ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ Εκπαιδευτικά Νέα

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τηλεκπαίδευση και τίτλο «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» και προκηρύσσει:

Α) Μέχρι 30 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν ορισμού τους από τις σχετικές υπηρεσίες που θα επιλεγούν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet), κατά προτεραιότητα σε πρόσωπα με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, μετανάστευσης, προσφύγων και συναφών δράσεων, και

Β) Μέχρι 30 θέσεις συμμετεχόντων με δίδακτρα, που απευθύνονται σε χειριστές θεμάτων διαχείρισης εξωτερικών συνόρων και μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος καθώς και σε φοιτητές, σπουδαστές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως (live streaming).

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» τριετούς διάρκειας (2017- 2020), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτελεί το τρίτο σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων του τρέχοντος ακαδ. έτους 2019-20 στο πλαίσιο του ανωτέρω Ευρωπαϊκού Έργου1 . Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονιστής του κύκλου των σεμιναρίων για το ακαδ. έτος 2019-2020 είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Στριμπής.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν από 29 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2020 και ώρες 16.00 έως 19.00, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο -που περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και δύο εργαστήρια ερευνητών- εστιάζει στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδος καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Στόχος είναι με τη βοήθεια έμπειρων πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων να αναδειχθούν τρόποι για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταύτιση των ελληνικών συνόρων και ορίων με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και να αναδειχθούν τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση από την ΕΕ αλλά και από τη χώρα μας, καθώς και από άλλους διεθνείς δρώντες με ενδιαφέρον στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου των κάθε είδους εξωτερικών προκλήσεων, απειλών και παραβιάσεων.

Ειδικότερα, θα παρουσιαστεί μια γενική εισαγωγή στα γενικά θέματα συνόρων (χερσαίων, θαλασσίων και εναερίων) καθώς και ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο. Στη συνέχεια, θα μελετηθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, με έμφαση στο Αιγαίο. Ακολούθως, θα εξεταστούν οι υπάρχοντες τομείς χωρικής εφαρμογής πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με την διαχείριση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών ΕΕ. Τέλος, θα αναδειχθούν οι προκλήσεις, απειλές (περιλαμβανομένης της απειλής χρήσης βίας) και παραβιάσεις έναντι των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων στο Αιγαίο και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν την παρακολούθηση μεμονωμένης θεματικής ενότητας θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να λάβουν Πιστοποιητικό στην «Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο» θα πρέπει να το δηλώσουν στην πρώτη θεματική ενότητα, ώστε να συμμετάσχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα λήψης Διπλώματος στην «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης: Οι Εξωτερικές Διαστάσεις» σε όσους έχουν ήδη συμμετάσχει στα δύο προηγούμενα σεμινάρια και θα συμμετάσχουν και στον παρόν σεμινάριο, δηλαδή και στα τρία σεμινάρια του ακαδ. έτους 2019-20, καταθέσουν ερευνητική εργασία και επιτύχουν σε γραπτή εξέταση και θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2020.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου

1η Δευτέρα 29/6/2020, 16.00-19.00 
Εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο: Γενική επισκόπηση 

2η Τετάρτη 1/7/2020, 16.00-19.00
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ

3η Παρασκευή 3/7/2020, 16.00-19.00
Τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

4η Δευτέρα 6/7/2020, 16.00-19.00
Προκλήσεις, απειλές, παραβιάσεις απέναντι στα εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο (Ι)

5η Τετάρτη 8/7/2020, 16.00-19.00
Προκλήσεις, απειλές, παραβιάσεις απέναντι στα εξωτερικά σύνορα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο (ΙΙ)

Δευτέρα 13/7/2020 17.00-19.00
1ο Εργαστήριο ερευνητών*
* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

Δευτέρα 20/7/2020 17.00-19.00
2ο Εργαστήριο ερευνητών*
* Μόνο για την ερευνητική ομάδα (δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι βοηθοί Ερευνητές)

Ομιλητές *

- Γιάννης Βαληνάκης, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
- Δρ. Πέτρος Βιολάκης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
- Άγγελος Γιόκαρης, Ομοτ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Βασίλειος Γραμματίκας, Επίκ. καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Χαριτίνη Δίπλα, Ομοτ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ
- Εκπρόσωπος ΓΕΕΘΑ
- Εκπρόσωποι ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ
- Εκπρόσωπος FRONTEX
- Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ
- Εκπρόσωπος ΛΣ-ΕΑ
- Εκπρόσωπος Υπάτης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
- Αντωνία Ζερβάκη, Επίκ. καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Δρ. Θεόδωρος Κατσούφρος, πρ. στέλεχος Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Μεταξία Κουσκουνά, Επίκ. Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
- Παναγιώτα Μανώλη, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Δρ. Μαρίνα Σκορδέλη, Διευθύντρια, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
- Ιωάννης Στριμπής, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστ. Αιγαίου, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
- Δημήτριος Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγητής, Kadir Has University, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JM
- Κώστας Υφαντής, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

*Ενδέχεται να υπάρξουν αντικαταστάσεις με ομιλητές ανάλογου επιπέδου

Δίδακτρα

  • Παρακολούθηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού σεμιναρίου

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για ολόκληρο το σεμινάριο (εξαιρούνται οι Υπότροφοι που θα το παρακολουθήσουν δωρεάν και οι οποίοι θα οριστούν από τις Υπηρεσίες τους). Για φοιτητές/ανέργους τα δίδακτρα είναι 80 ευρώ.

  • Παρακολούθηση μεμονωμένης ενότητας

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένης ενότητας (κόστος 30 ευρώ/θεματική ενότητα ή 20 ευρώ/θεματική ενότητα για φοιτητές/ανέργους) με χορήγηση απλής βεβαίωσης παρακολούθησης της συγκεκριμένης ενότητας/ενοτήτων. Όσοι το επιθυμούν, δηλώνουν την ενότητα/τις ενότητες στο σχετικό τμήμα της αίτησης συμμετοχής.

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα επιλεγούν 10-12 συμμετέχοντες ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών μηνών με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας ερευνητικής εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά την υποβολή της αίτησης.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την συμμετοχή στο σεμινάριο μη υποτρόφων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής στο https://forms.gle/giMCBaqKYopUpbz36 μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020.

Επικοινωνία: 210.72.20.508 (ώρες 10.00 -15.00) – jmcenter-athens@pspa.uoa.gr

Συντονιστής: Επίκ. καθηγ. Ιωάννης Στριμπής

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο