Δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο "AI4COPERNICUS: Reinforcing the AI4EU Platform by Advancing Earth Observation Intelligence, Innovation and Adoption" (Ε-12447) – Grant Agreement No 101016798, προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του έργου.

Θέση 1: Μία (1) θέση για τη διαχειριστική και διοικητική υποστήριξη των Ανοιχτών Διαγωνισμών (Open Calls) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ‘AI4Copernicus’.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο οικονομικών επιστημών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 • Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών, στο συντονισμό, τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη ερευνητικών έργων.
 • Εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, σε θέματα αξιολόγησης και διάχυσης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο ερευνητικών έργων.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, σε θέση συναφούς αντικειμένου

Θέση 2: Μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη για τη διαχείριση και επεξεργασία  δεδομένων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής / Επιστήμης Υπολογιστών / Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Γνώσεις προγραμματισμού σε Java και Python.
 • Εμπειρία στη διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων.
 • Εξοικείωση με Linux.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Περίληψη έργου: Στόχο του έργου αποτελεί η ενίσχυση της πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης AI4EU και διασύνδεσή της με τις υπολογιστικές πλατφόρμες γεωσκόπησης (earth observation) DIAS.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2021-3159 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr.

Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο