Msc Financial Management AUEB
Msc Financial Management AUEB

Πρόσκληση για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» Εκπαιδευτικά Νέα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών», το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση μίας ή περισσοτέρων εκ των τριών (3) θέσεων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται:

  1. α)  Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Στέλεχος τμήματος Οικονομικών και Προμηθειών, με έμφαση στις προμήθειες» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2019/04»
    Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι η υποστήριξη διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών και σύναψης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο των έργων εξωτερικής χρηματοδότησης και της διαχείρισης ιδίων πόρων.
  2. β)  Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Στέλεχος τμήματος Οικονομικών και Προμηθειών, με έμφαση στην οικονομική παρακολούθηση έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ- 2019/05»
    Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι η οικονομική παρακολούθηση έργων και η διαμόρφωση οικονομικών απολογισμών, βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε χρηματοδότη.
  3. γ)  Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Στέλεχος τμήματος Οικονομικών και Προμηθειών, με έμφαση στο σχεδιασμό και παρακολούθηση νέων διαδικασιών» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2019/06»
    Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι ο εσωτερικός έλεγχος της ροής των εργασιών του Τμήματος, σε δειγματοληπτική βάση, και ο σχεδιασμός νέων διαδικασιών καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών για την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των έργων εξωτερικής χρηματοδότησης.

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης θα αποτυπωθεί στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στον συνεργάτη.

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

Οι αποδοχές των επιμέρους υπαλλήλων, συνεργατών θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογες των τυπικών προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στους επιμέρους υπαλλήλους, συνεργάτες θα είναι δεκαοχτώ (18) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. Σε πρώτη φάση θα καταρτιστεί τρίμηνη δοκιμαστική σύμβαση, η οποία θα ανανεωθεί εάν η συνεργασία κριθεί ικανοποιητική από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης των εργασιών.

Οι συμβάσεις δύναται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του ∆.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο Έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι τη λήξη του Έργου.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, συνεργατών θα είναι η έδρα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στη διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται ανά θέση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Βασικά στοιχεία των θέσεων της Πρόσκλησης».

Σημειώνεται ότι τα προσόντα χωρίζονται σε «Απαιτούμενα» – τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν οι υποψήφιοι – και σε «Επιθυμητά» που θα ληφθούν επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή του υποψηφίου για τη θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων υποψηφιότητας ως προς τα κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ηµερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 20.12.2019 και ώρα 15:00.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη σε μορφή pdf

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο