Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας - Γερμανίας IKYDA 2020 Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιούν στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας το Πρόγραμμα IKYDA.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της έρευνας και η ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Τα εν λόγω Ιδρύματα εκπροσωπούνται από ομάδες νέων, κυρίως, επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και ολοκληρώνουν ένα ερευνητικό σχέδιο με τον αντίστοιχο εταίρο και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA 2020 - Programm fuer den Projektbezogenen Personenaustausch mit Griechenland). Προτεραιότητα δίνεται στην μετεκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων-ερευνητών.

Το Ι.Κ.Υ. ανακοινώνει ότι για το έτος 2020 θα χρηματοδοτήσει έως δέκα πέντε (15) ερευνητικά σχέδια.

Έναρξη χρηματοδότησης: Απρίλιος 2020.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (ΙΚΥ-DAAD) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο του σχεδίου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 07/01/2020 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής).

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν το εν θέματι πρόγραμμα περιγράφονται στην προκήρυξη.

Συνημμένα αρχεία:

Application Form IKYDA 2020 - Αίτηση 2020

IKYDA_2020 call 1

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα