Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO - Χρηματοδότηση προπτυχιακής εργασίας

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO είναι μία δράση της MISKO που στοχεύει στην αειφορική παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην Ελλάδα, προς όφελος των παραγωγών και της βιομηχανίας ζυμαρικών. Απευθύνεται προς την παραγωγική βάση της MISKO, δηλαδή τους Έλληνες αγρότες που παράγουν την πρώτη ύλη, το σκληρό σιτάρι, το οποίο είναι η βάση της υψηλής ποιότητας των ζυμαρικών που παράγει.

Η MISKO προτίθεται να χρηματοδοτήσει δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών της καλλιέργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες, εκπαίδευσης των αγροτών στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και σε εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία, με κύριο στόχο την προώθηση μιας αειφορικής γεωργικής παραγωγής. Μιας παραγωγής που να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την υψηλή παραγωγή και ποιότητα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της ακόλουθης δράσης τη σεζόν 2019 - 2020:

1. Χρηματοδότηση μιας προ-πτυχιακής εργασίας.
Η εργασία θα χρηματοδοτηθεί με 2.100€ (πλέον ΦΠΑ) και θα χορηγούνται μέσω των επιτροπών ερευνών των Ιδρυμάτων και του υπεύθυνου της πτυχιακής εργασίας προκειμένου να καλύψουν το κόστος της σχετικής έρευνας συμπεριλαμβανομένου του κόστους του σπόρου σποράς ποικιλίας PIigreco. Το θέμα θα είναι η παρακολούθηση του πιλοτικού αγρού που θα εγκατασταθεί σε αγρό εκτάσεως 90 στρεμμάτων στη περιοχή Χάλκης Ν. Λάρισας. Συγκεκριμένα στο πιλοτικό θα συγκριθούν τεμάχια που θα καλλιεργηθούν σύμφωνα με τα όσα ακολουθεί ο αγρότης και τεμάχια τα οποία θα εφαρμοστούν οι καλλιεργητικές τεχνικές που προτείνονται από το πρόγραμμα, δηλαδή:

Εφαρμογή μειωμένης κατεργασίας και ακαλλιέργειας, εφαρμογή δύο δόσεων επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης, εφαρμογή των οδηγιών του λογισμικού υποβοήθησης αποφάσεων (DSS) granoduro.net. Θα γίνει μέτρηση και χαρτογράφηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του αγρού και θα παρακολουθηθεί η εξέλιξη της φυτείας με μετρήσεις εξέλιξης της φυτείας (φύτρωμα, ύψος φυτών, αδέλφωμα κλπ) καθώς και μετρήσεις δεικτών βλάστησης με επίγεια και εναέρια μέσα. Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO περιμένει από τις ενδιαφερόμενες ομάδες συνοπτικές προτάσεις για το πώς θα χειριστούν το κάθε θέμα ώστε να αποφασίσει την ανάθεση των έργων. Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν:

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO περιμένει από τις ενδιαφερόμενες ομάδες συνοπτικές προτάσεις για το πώς θα χειριστούν το κάθε θέμα ώστε να αποφασίσει την ανάθεση των έργων.

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν:

1. Τη σύνθεση των ομάδων και τη προέλευσή τους (Πανεπιστήμιο, τμήμα, εργαστήριο)

2. Το θέμα που ενδιαφέρει και ένα συνοπτικό πρόγραμμα κάλυψης του αντικειμένου που θα περιλαμβάνει: μια σύντομη παρουσίαση της υπάρχουσας γνώσης, προτεινόμενος τρόπος μελέτης του θέματος, πειραματικός σχεδιασμός, αναμενόμενα αποτελέσματα, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, προϋπολογισμός του έργου.


Οι προτάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email: programma.sitou.misko@gmail.com

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 20-11-19
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από επιτροπή, από στελέχη του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου και της εταιρίας MISKO και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει: 40% με την έναρξη του προγράμματος, 30% μετά την εγκατάσταση των πειραμάτων (Φεβρουάριο 2020) και 30% με την παράδοση των αποτελεσμάτων.

Οι ομάδες που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να αναφέρουν τη χρηματοδότη του έργου σε κάθε παρουσίαση που θα κάνουν και έχουν την υποχρέωση να κάνουν 1 ή 2 παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις που θα γίνουν για προβολή του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο