ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Εκπαιδευτικά Νέα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (M.Sc in Finance and Shipping), αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής, και Ναυτιλιακής Οικονομίας με έμφαση στο πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους να εργαστούν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού και ναυτιλιακού τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Διάρκεια σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση των τίτλων είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. μπορεί να παραταθεί κατά μέγιστο πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για εισδοχή το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο email της γραμματείας του Π.Μ.Σ. (msc.shipping@uniwa.gr) με ένδειξη θέματος ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΑΙΤΗΣΗ, με ημερομηνία λήξης: 09.05.2020. Το ΠΜΣ δύναται να αξιολογεί αιτήσεις υποψηφίων πριν τη λήξη της προθεσμίας, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού εισαγομένων κατ’ έτος.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ

Ιστοσελίδα ΠΜΣmsc-finship.gr  Email: msc.shipping@uniwa.gr

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο