ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι φυσικές διεργασίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι φυσικές καταστροφές που συνθέτουν τον πολύπλοκο σύγχρονο κόσμο οδηγούν  σε τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς κρίσεις. Για την αντιμετώπισή τους επιβάλλονται νέες διεπιστημονικές προσεγγίσεις και συνεργασίες εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σύγχρονων προβλημάτων σε κάθε επίπεδο διοίκησης και τομέα δραστηριότητας. Παράλληλα, η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένας κεντρικός, διαχρονικός στόχος των Περιφερειακών, Κεντρικών Φορέων αλλά και Διεθνών Οργανισμών.

Τις ανάγκες αυτές καλύπτει το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» με:

  • Διεπιστημονική προσέγγιση - με μεταπτυχιακούς φοιτητές - πτυχιούχους όλων των γνωστικών αντικειμένων
  • Κορυφαίους Διδάσκοντες - στελεχωμένο από διεθνούς αναγνώρισης καθηγητές, εμπειρογνώμονες και τεχνικούς με σημαντική εμπειρία στα αντικείμενα
  • Καινοτόμα εκπαιδευτική διαδικασία - που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ευέλικτο πρόγραμμα διαλέξεων με συμπληρωματική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, διάδραση μεταξύ καθηγητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, μια σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων (σεμινάρια, εκδηλώσεις, ενημερωτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικές ασκήσεις, επιστημονικές και ανθρωπιστικές αποστολές σε πληγείσες περιοχές)
  • Καινοτόμα ύλη - διαρκώς επικαιροποιημένη και ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του ΠΜΣ, σε πρωτότυπα γνωστικά αντικείμενα

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σύγχρονου επιστήμονα και επαγγελματία [https://bit.ly/2Tl8xTK]

Τρεις Ειδικεύσεις προς επιλογή:

1. Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς 
2. Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  
3. Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στα τηλέφωνα: 210 7274414, 210 7274777, 210 7274377, 210 7274783. 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο: https://bit.ly/357muXO

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://edcm.edu.gr/el/

Email: edcm@edcm.edu.gr

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο https://bit.ly/3gbN0Wc
Η ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο