ΠΜΣ «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» του ΕΚΠΑ - Παράταση αιτήσεων μέχρι 7.10.2019! Εκπαιδευτικά Νέα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», μοναδικό στο είδος του στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο δέχεται αιτήσεις για εισδοχή στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μέχρι και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. 

Η αξία του Προγράμματος εγγυάται κυρίως στο υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης (expertise) του ανθρωπινού δυναμικού του αλλά και στην μοναδικότητά του στον Ελλαδικό και στον Ευρωπαϊκό χώρο.  Με διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων εξετάζονται όλοι οι πυλώνες ισχύος των παραγόντων ενός γεωπολιτικού συστήματος αλλά και του γεωπολιτικού δρώντος υπερσυστήματος της υδρογείου, ήτοι, η άμυνα/ασφάλεια, η οικονομία η πολιτική και ο πολιτισμός/πληροφορία.

Αντικείμενο του προγράμματος, αποτελεί η διεξοδική διδασκαλία και εφαρμογή της μεθοδολογίας της Συγχρόνου Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως, η οποία συνιστά εφαλτήριο για την βέλτιστη διαδικασία της γεωστρατηγικής συνθέσεως εκ μέρους του θεμελιώδους παράγοντος της διεθνούς πολιτικής και ασφαλείας, όπως είναι ο εθνοκρατικός/εθνοτικοκρατικός δρων.

Η αφομοίωση και εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας στην ανάλυση του συνόλου του φάσματος των διεθνών σχέσεων από τους σπουδαστές, αποτελεί κεντρικό στόχο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, πέραν του ωρολογίου προγράμματος, σε υψηλότατης ποιότητος εξειδικευμένα σεμινάρια που διδάσκονται από τους επαΐοντες του είδους, ενώ για κάθε κύκλο σπουδών προβλέπονται υποτροφίες για τους αριστεύσαντες σπουδαστές, υπό μορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής μέρους των καταβαλλομένων διδάκτρων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος αποτελεί το ασφαλέστερο εχέγγυο για μία ακαδημαϊκή συνέχεια σε διδακτορικό επίπεδο.

Στον 5ο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκή περίοδος 2019-2021), στο ΠΜΣ θα εισαχθούν έως τριάντα (30) φοιτητές, κατόπιν εξετάσεων. 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με τους εξής τρόπους:

  • Αυτοπροσώπως  (στη Γραμματεία του ΠΜΣ, Δραγατσανίου 4, 4ος όρ. γραφ. 406)
  • Ταχυδρομικώς (υπόψη της Γραμματείας του ΠΜΣ, Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα)
  • Ηλεκτρονικώς (email: gkoul@turkmas.uoa.gr)

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα, 4ος όρ. γρ. 406, Τηλ. 210.368.9579,  Γ.Κουλούρη, email: gkoul@turkmas.uoa.gr )

Αναλυτικές πληροφορίες

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα