Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας» του ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας», μοναδικό στο είδος του στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο δέχεται αιτήσεις για εισδοχή στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. 

Η αξία του Προγράμματος εγγυάται κυρίως στο υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης (expertise) του ανθρωπινού δυναμικού του αλλά και στην μοναδικότητά του στον Ελλαδικό και στον Ευρωπαϊκό χώρο.  Με διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων εξετάζονται όλοι οι πυλώνες ισχύος των παραγόντων ενός γεωπολιτικού συστήματος αλλά και του γεωπολιτικού δρώντος υπερσυστήματος της υδρογείου, ήτοι, η άμυνα/ασφάλεια, η οικονομία η πολιτική και ο πολιτισμός/πληροφορία.

Αντικείμενο του προγράμματος, αποτελεί η διεξοδική διδασκαλία και εφαρμογή της μεθοδολογίας της Συγχρόνου Συστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως, η οποία συνιστά εφαλτήριο για την βέλτιστη διαδικασία της γεωστρατηγικής συνθέσεως εκ μέρους του θεμελιώδους παράγοντος της διεθνούς πολιτικής και ασφαλείας, όπως είναι ο εθνοκρατικός/εθνοτικοκρατικός δρων.

Η αφομοίωση και εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας στην ανάλυση του συνόλου του φάσματος των διεθνών σχέσεων από τους σπουδαστές, αποτελεί κεντρικό στόχο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, πέραν του ωρολογίου προγράμματος, σε υψηλότατης ποιότητος εξειδικευμένα σεμινάρια που διδάσκονται από τους επαΐοντες του είδους, ενώ για κάθε κύκλο σπουδών προβλέπονται υποτροφίες για τους αριστεύσαντες σπουδαστές, υπό μορφήν εκπτώσεως ή απαλλαγής μέρους των καταβαλλομένων διδάκτρων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος αποτελεί το ασφαλέστερο εχέγγυο για μία ακαδημαϊκή συνέχεια σε διδακτορικό επίπεδο.

Στον 7ο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκή περίοδος 2021-2022), στο ΠΜΣ θα εισαχθούν έως τριάντα (30) φοιτητές, κατόπιν εξετάσεων. 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. 

Η Αίτηση και τα Διακαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ gkoul@turkmas.uoa.gr

Στο ίδιο email μπορούν οι υποψήφιοι να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση 

Πληροφορίες - ενημερωτικό υλικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (κ. Γεωργία Κουλούρη, Δραγατσανίου 4, 10559 Αθήνα, τηλ. (+30)210.368.9579 email: gkoul@turkmas.uoa.gr). Αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για το ΠΜΣ δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Αναλυτικές πληροφορίες

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο