Msc Financial Management AUEB
Msc Financial Management AUEB

Πέντε (5) διοικητικές θέσεις στο Εθνικό Ιδρύµα Ερευνών Εκπαιδευτικά Νέα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών», το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, µε το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση µίας ή περισσοτέρων εκ των πέντε (5) θέσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της επισυναπτόμενης πρόσκλησης προκηρύσσονται:

α) Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού µε τίτλο θέσης: «Στέλεχος υποστήριξης δράσεων Γραφείου Προέδρου» και κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/01»: Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι: «Υποστήριξη των εργασιών και της επικοινωνίας του Γραφείου Προέδρου».

β) Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού µε τίτλο θέσης: «Στέλεχος Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου» και κωδικό «ΕΙΕ/ΚΔ-2019/02»: Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι: «Υποστήριξη στην προετοιμασία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και στη διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για τη δρομολόγηση των αποφάσεων του Ιδρύματος».

γ) Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Συνεργάτης για τη διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Γραμματείας» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2019/01» Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι: «Διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Γραμματείας της Υπηρεσίας Υποστήριξης, με έμφαση στην διαχείριση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, την καταχώρηση των δεδομένων της αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και στη διαχείριση και τήρηση του αρχείου αλληλογραφίας του Ιδρύματος».

δ) Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Στέλεχος τμήματος Οικονομικών και Προμηθειών» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2019/02» Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι: «Υποστήριξη διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών και σύναψης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο των έργων εξωτερικής χρηματοδότησης και της διαχείρισης ιδίων πόρων».

ε) Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Στέλεχος Μονάδας Ηλεκτρονικών Υποδομών και Δικτύων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2019/03» Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι: «Διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΙΕ και παροχή υποστήριξης στους χρήστες τους. Αντιμετώπιση προβλημάτων & αποκατάσταση ορθής λειτουργίας Server, Η/Υ και περιφερειακών μονάδων. Εγκατάσταση, 3 λειτουργία και συντήρηση Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και διαδικτυακών υπηρεσιών. Καταγραφή των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών συστημάτων και εφαρμογών»

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο µέχρι 04/03/2019 και ώρα 15:00.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ.

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο