Το Πανεπιστήμιο Κύπρου χορηγεί 120 υποτροφίες σε νέους φοιτητές που εισάγονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Μάστερ & Διδακτορικό) και 30 υποτροφίες σε υφιστάμενους φοιτητές Εκπαιδευτικά Νέα

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί αριθμό υποτροφιών σε νέους φοιτητές που εισάγονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ) ή σε φοιτητές που φοιτούν ήδη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών και την οικονομική στήριξη των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και παραχωρούνται από τα Κεντρικά Ίδια Έσοδα του ΠΚ, τα Ίδια Έσοδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) και τα έσοδα των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σπουδών.

Οι υποτροφίες κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν επίδομα) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).

 

1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ» - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

Το ΠΚ προκηρύσσει 30 Πλήρεις Υποτροφίες και 20 Μερικές Υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος οι οποίες απευθύνονται σε νεοεισερχομένους φοιτητές/τριες επιπέδου Μάστερ.

 

2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το ΠΚ προκηρύσσει 40 Πλήρεις Υποτροφίες και 30 Μερικές Υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος οι οποίες απευθύνονται σε νεοεισερχομένους Διδακτορικούς φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης.

 

3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το ΠΚ προκηρύσσει 20 Πλήρεις Υποτροφίες και 10 Μερικές Υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, οι οποίες απευθύνονται σε υφιστάμενους Διδακτορικούς φοιτητές/τριες του ΠΚ πλήρους φοίτησης.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα