Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφές και για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για Μετεγγραφές (Εξωτερικές και Εσωτερικές) και για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (Ιανουάριος 2020), αρχίζει από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 μέχρι και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο για τα πιο κάτω Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα οποία διαθέτουν κενές θέσεις:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 • Αγγλικών Σπουδών (2 θέσεις)
 • Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών / Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία (5 θέσεις)
 • Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών / Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (5 θέσεις)
 • Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (4 θέσεις)

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 • Βιολογικών Επιστημών (9 θέσεις)
 • Μαθηματικών και Στατιστικής (14 θέσεις) 
 • Πληροφορική (3 θέσεις)
 • Φυσικής (5 θέσεις)
 • Χημείας (5 θέσεις)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

 • Επιστημών της Αγωγής / Δημοτική Εκπαίδευση (5 θέσεις)
 • Επιστημών της Αγωγής / Προδημοτική Εκπαίδευση (10 θέσεις)
 • Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Κοινωνιολογία (1 θέση)
 • Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Πολιτική Επιστήμη (4 θέσεις)
 • Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Δημοσιογραφία (3 θέσεις)

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (5 θέσεις)
 • Λογιστικής (3 θέσεις)
 • Οικονομικών
 •    ○ Οικονομικών (7 θέσεις)
 •    ○ Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών (2 θέσεις)
 •    ○ Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Οικονομικών και Μαθηματικών (2 θέσεις)

Πολυτεχνική Σχολή

 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (5 θέσεις)
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών / Μηχανικός Υπολογιστών (5 θέσεις)
 • Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (1 θέση) 
 • Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (6 θέσεις)

Φιλοσοφική Σχολή

 • Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (15 θέσεις)
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας (10 θέσεις)
 • Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας / Κλασικών Σπουδών (10 θέσεις) 
 • Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας / Φιλοσοφία (15 θέσεις)

Τα πιο κάτω Τμήματα / Προγράμματα Σπουδών δεν διαθέτουν κενές θέσεις για Μετεγγραφές (Εσωτερικές/Εξωτερικές) και για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου:

 • Τμήμα Νομικής
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Υποβολή Aιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στους ακόλουθους συνδέσμους:

 • Για υφιστάμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, πατήστε εδώ.
 • Για απόφοιτους Πανεπιστημίου Κύπρου και εξωτερικούς υποψηφίους, πατήστε εδώ.

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις πρέπει να υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 (9.00πμ) μέχρι και τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 (11.59μμ).

Υπογραμμίζεται ότι αιτήσεις στις οποίες δεν θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και/ή τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή/και υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις που οι υποψήφιοι πρέπει αν επισυνάψουν υποχρεωτικά Εσωτερική Μετεγγραφή:

1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου (επίσημο ή ανεπίσημο)

2. Δελτίο Πρόσβασης Παγκύπριων ή Πανελλήνιων Εξετάσεων.

3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Εξωτερική Μετεγγραφή:

1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος, η βαθμολογία θα πρέπει να είναι (αριθμητικά) ανά μάθημα και να καταγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσής του, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.

2. Δελτίο αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις).

3. Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος δεν έχει παρακαθίσει σε εισαγωγικές εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλλει τους βαθμούς των διεθνών εξετάσεων που έχει παρακαθίσει και έχει επιτύχει την εισαγωγή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης καθώς και γραπτή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει παρακαθίσει στις Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις.

4. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του υποψήφιου στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης

5. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου:

1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που παρακολούθησε ο υποψήφιος, η βαθμολογία θα πρέπει να είναι (αριθμητικά) ανά μάθημα και να καταγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει, εκτός από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, βεβαίωση από το ίδρυμα προέλευσης του, στην οποία να δηλώνονται τα πιο πάνω στοιχεία.

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης του υποψηφίου.

3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Απαραίτητα για τους υποψηφίους (εσωτερικής/εξωτερικής μετεγγραφή και απόκτησης δεύτερου πτυχίου) που επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι: Αποδεικτικά γνώσης της Γαλλικής ή/ και Αγγλικής ή/και Γερμανικής γλώσσας, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα κληθεί να επιλέξει ο φοιτητής με το πέρας του 1ου εξαμήνου.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2019. Επιπρόσθετα θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση με τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ εδώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών, andronikou.lola@ucy.ac.cy ή με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ, fm@ucy.ac.cy.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο