Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό για πρόσληψη 80 διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ Εκπαιδευτικά Νέα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κυρίως το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ), θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι περισσότερες θέσεις θα είναι σε διάφορες εγκαταστάσεις του ΚΚΕρ (Σεβίλλη, Ισπανία· Petten, Κάτω Χώρες· Ίσπρα, Ιταλία· Geel, Βέλγιο και Καρλσρούη, Γερμανία) και στις ακόλουθες Διευθύνσεις:

Β. Ανάπτυξη και καινοτομία
Γ. Ενέργεια, μεταφορές και κλίμα
Δ. Βιώσιμοι πόροι
Ε. Διάστημα, ασφάλεια και μετανάστευση
ΣΤ. Υγεία, καταναλωτές και υλικά αναφοράς
Ζ. Πυρηνική ασφάλεια και προστασία
Η. Διαχείριση της γνώσης.
Θ. Ικανότητες

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:

1. Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση/αξιολόγηση του αντικτύπου της πολιτικής (20 άτομα)
2. Εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων (10 άτομα)
3. Ανάπτυξη μοντέλων για την πολιτική (10 άτομα)
4. Ανάπτυξη εφαρμογών διαστήματος, τηλεπικοινωνιών και τηλεπισκόπησης (10 άτομα)
5. Διαχείριση και επικοινωνία στον τομέα της επιστημονικής γνώσης (10 άτομα)
6. Πυρηνική έρευνα και παροπλισμός (20 άτομα)

Η παρούσα προκήρυξη αφορά έξι τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για έναν μόνο τομέα . Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωσή της.

Καταληκτική ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2019

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών eduguide

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα