Έμμισθη πρακτική άσκηση Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει διαφορετικές περιόδους πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της Γραμματείας του, προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Η περίοδος κάθε πρακτικής άσκησης διαρκεί πέντε μήνες.

Κριτήρια Επιλογής για υποψηφίους:

 • να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών
 • να έχουν πτυχίο/πτυχία πανεπιστημιακού επιπέδου
 • να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ακόμα. Στην πράξη, η γνώση Αγγλικών ή Γαλλικών είναι απαραίτητη
 • να προσκομίσουν έγκυρο αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • να μην έχουν εργαστεί για διάστημα μεγαλύτερο των δύο διαδοχικών μηνών εντός θεσμικού οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ
 • να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας (επιπέδου «junior» ή «senior academia») πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

Όσες/οι επιλεχθούν, θα εργάζονται στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο θα λαμβάνουν επίδομα €1313,37 /μήνα, με διορθωτικό συντελεστή που ισχύει για τους υπόλοιπους τόπους ανάθεσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 3 θέσεις πρακτικής άσκησης ανά περίοδο.

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου 
  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου

   
 • Για την περίοδο πρακτικής άσκησης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28/29 Φεβρουαρίου
  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουνίου – 30 Ιουνίου

Eκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που  υποβάλλονται εκτός των καθορισμένων ημερομηνίων δεν θα εξεταστούν.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο