Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 468/24.03.2020  Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό και  36 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχολή Αθρωπιστικών Επιστημών θέσεις Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
1. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ): 800
2. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ): 600
3. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΙΣΠ): 100

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
4. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ): 250
5. Πληροφορική (ΠΛΗ): 1200
6. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ): 1500
7. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ): 500
8. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ): 300

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ): 300 (θέσεις)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών θέσεις
1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ): 300
2. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ): 800
3. Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός (ΟΡΘ): 180
4. Language Education for Refugees and Migrants (LRM): 150
5. The Teaching of English as a Foreign/International Language (AGG): 200
6. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ): 150
7. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ): 100
8. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ): 100
9. Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής (ETA): 200
10. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ): 250 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις
11. Master in Business Administration (MBA): 450
12. Τραπεζική (ΤΡΑ): 455
13. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ): 450
14. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ): 390
15. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ): 430
16. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ): 150
17. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ): 200
18. Supply Chain Management (SCM): 125
19. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) 110
20. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ): 200

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
21. Διαχερίση Αποβλήτων (ΔΙΑ): 335 
22. Διαχείριση και Τεχνολογίας Ποιότητας (ΔΙΠ): 350
23. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ): 420
24. Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (ΚΠΠΒ): 200
25. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ): 300
26. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜΒ): 120
27. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ): 220
28. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ): 260
29. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ): 90
30. Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (ΠΣΦ): 100
31. Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (ΣΜΑ): 100
32. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ): 60
33. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ): 60

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
34. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (ΓΤΠ): 90
35. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ): 60
36. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ): 30

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των  προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου  2020 και ώρα 12:00.


1. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

2. Για να δείτε την πρόσκληση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» πατήστε εδώ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου στις 16:49, καθώς συμπληρώθηκαν οι 500 αιτήσεις που προέβλεπε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Περισσότερα: https://tinyurl.com/uly6u5y

3. Για να δείτε την πρόσκληση για τα Άτομα με Ειδικές Παθήσεις πατήστε εδώ.

4. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ

5. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ

6. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα