ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πέντε (5) θέσεις νέων επιστημόνων για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού Εκπαιδευτικά Νέα

Ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως ισχύει, μπορούν να απασχολούνται προς απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στο νομικό ή οικονομικό τομέα του ελεύθερου ανταγωνισμού, για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, έως πέντε (5) νέοι επιστήμονες, οι οποίοι επιλέγονται προς τούτο με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη δυνατότητα αμοιβής μέσω συμμετοχής σε αυτόνομα projects που η ίδια η Επιτροπή χειρίζεται.  

Ποιους αφορά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις νέες θέσεις πρακτικής:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (απόφοιτοι) νέοι επιστήμονες νομικής, οικονομικής επιστήμης (ιδίως εκείνοι με κατεύθυνση λογιστικής και οικονομετρίας), πληροφορικής (data scientists - επιθυμητή εξειδίκευση στον χειρισμό και στην ανάλυση αλγορίθμων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και γενικότερα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης κατά προτίμηση βασισμένες σε οικονομικές και στατιστικές αρχές), και νομικής κατεύθυνσης (με ειδίκευση στο δίκαιο του ανταγωνισμού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και την Παρασκευή, 20/11/2020 στην ηλ/κή διεύθυνση hr@epant.gr.

Σημειώστε πως η σχετική αίτηση, θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της πανδημίας COVID19, παρέχει τη δυνατότητα σε τυχόν επιλεγέντες για πρακτική άσκηση να απασχοληθούν μέσω τηλεργασίας.

Μετά το πέρας της άσκησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι ασκούμενοι θα λάβουν βεβαίωση και συστατική επιστολή επιτυχούς ολοκλήρωση της άσκησης στην Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (τηλ.: 210-88.09.224)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, εδώ

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο