Δέκα θέσεις νέων επιστημόνων, για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού Εκπαιδευτικά Νέα

Ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όπως ισχύει, μπορούν να απασχολούνται προς απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στο νομικό ή οικονομικό τομέα του ελεύθερου ανταγωνισμού, για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, έως δέκα (10) νέοι επιστήμονες, οι οποίοι επιλέγονται προς τούτο με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Επιτροπής.  

Ποιους αφορά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις νέες θέσεις πρακτικής:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (απόφοιτοι) νέοι επιστήμονες - οικονομικής ή/και νομικής επιστήμης -, ιδίως εκείνοι με κατεύθυνση οικονομετρίας ή πληροφοριακών συστημάτων (data scientists) με εξειδίκευση στον χειρισμό και στην ανάλυση αλγορίθμων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και γενικότερα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, κατά προτίμηση βασισμένες σε οικονομικές και στατιστικές αρχές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και την Παρασκευή, 04/10/2019 στην ηλ/κή διεύθυνση hr@epant.gr,

Σημειώστε πως η σχετική αίτηση, θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

eduguide App
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα