Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ΕΚΠΑ Εκπαιδευτικά Νέα

Το Ελληνικό Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ), που αποτελεί από κοινού πρωτοβουλία των ιδρυμάτων/δεξαμενών σκέψης ΕΛΙΑΜΕΠ και FOGGS, συνεργάζεται με την Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για το 1ο Συνέδριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Περιγραφή της δράσης

Οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών γίνονται όλο και περισσότερο ο κύριος τρόπος οργάνωσης αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όχι μόνο στα πλαίσια της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στο εσωτερικό της. Η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν αναμένεται να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, καθώς η εφαρμογή των ΣΒΑ είναι στις κύριες προτεραιότητές της.

Είναι λοιπόν σημαντικό να ευθυγραμμιστούν στη δομή και ταξινόμηση ΣΒΑ οι αναπτυξιακές διαδικασίες και εντός της Ελλάδος, καθότι αυτό θα διευκολύνει τη συνεργασία με την ΕΕ και τη χρηματοδότηση από τις υπηρεσίες της. Αν υιοθετήσει μια τέτοια προσέγγιση τους επόμενους μήνες, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και εκτός, διευρύνοντας έτσι πρωτοβουλίες που ήδη λαμβάνει η χώρα, όπως αυτή για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2028.

Για να συμβάλλει στην υλοποίηση του παραπάνω στόχου, το ΕΛΦΟΒΑ έχει σκοπό τη διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου, το οποίο θα φέρνει μαζί τους πρωταγωνιστές στις δράσεις για κάθε έναν από τους ΣΒΑ από τον δημόσιο, συνεταιριστικό και ιδιωτικό χώρο, τις επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και από πανεπιστήμια/ερευνητικά ιδρύ¬ματα και την κοινωνία πολιτών. Στο συνέδριο θα συζητούνται οι τελευταίες εξελίξεις, τα εμπόδια και οι προοπτικές για επιλεγμένους ΣΒΑ κάθε χρονιά, ανάλογα με την προτεραιότητα/πιο επείγοντα χαρακτήρα για την Ελλάδα αλλά και θέματα οριζόντια που άπτονται όλων των ΣΒΑ, όπως χρηματοδότηση, επιμόρφωση, καινοτομία και τεχνολογία.

Στο 1ο Συνέδριο έχουν επιλεγεί οι θεματικές της Κλιματικής Αλλαγής, της Ενέργειας, της Εργασίας/Ανάπτυξης και της Διακυβέρνησης.

Περιγραφή της θέσης πρακτικής άσκησης

Α. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας για κάθε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Θα εργαστούν, υπό την επίβλεψη υποψηφίων διδα¬κτόρων και ειδικών συμβούλων, με στόχο την προετοιμασία background papers για κάθε μία από τις ενότητες. Τα background papers θα περιλαμβάνουν και θα αναλύουν τα εξής: 

 • ποιες είναι οι ήδη υπάρχουσες πολιτικές,
 • τι και πόσοι πόροι διατίθενται για αυτές,
 • ποια είναι η οργανωτική δομή εφαρμογής των πολιτικών αυτών,
 • ποιες πρακτικές ενέργειες έχουν αναληφθεί, από ποιούς φορείες δημόσιους και ιδιωτικούς ή συνεταιριστικούς, και ποια είναι τα μέχρι τώρα απτά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, και
 • τι χρειάζεται να γίνει για τη βέλτιστη δυνατή απόδοση των υπαρχουσών πολιτικών και κενά που τυχόν υπάρχουν στις πολιτικές ή/και την εφαρμογή τους.

Τα background papers θα πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι τις 3 Απριλίου 2020.

Β. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα παρίστανται στο Συνέδριο, καταγράφοντας τις απόψεις που θα συζητηθούν, με σκοπό, στη συνέχεια, την προετοιμασία της τελικής αναφοράς του Συνεδρίου.

Χαρακτηριστικά πρακτικής άσκησης

 • Φορέας: Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, ΕΚΠΑ (υπό την αιγίδα της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία).
 • Διάρκεια: Νοέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020 (μερικής απασχόλησης).
 • Απαιτείται η παρουσία στις συναντήσεις της αντίστοιχης ομάδας εργασίας και όλων των ομάδων κατά περίπτωση, η προετοιμασία για τις συναντήσεις αυτές, καθώς και η παρουσία στο Συνέδριο και στις προπαρασκευαστικές εργασίες του.
 • Η πρακτική άσκηση είναι άμισθη. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα δοθεί πιστοποιητικό πραγματοποίησης της άσκησης και αναλυτικό υπόμνημα με τις δραστηριότητες που αναλήφθηκαν.
 • Η πρόσκληση και η πρακτική άσκηση αφορά σε φοιτητές πολιτικών, οικονομικών και νομικών επιστημών, καθώς και σε φοιτητές πολυτεχνικών σχολών και θετικών επιστημών, 3ου και 4ου έτους.
 • Θέσεις πρακτικής άσκησης: 12

Οδηγίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο: info-eeep@pspa.uoa.gr με θέμα «Πρακτική Άσκηση για Συνέδριο ΣΒΑ». Το μήνυμα πρέπει να περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα και ένα σύντομο κείμενο (max. 500 λέξεις) που να περιγράφει το ενδιαφέρον του φοιτητή για το θέμα του Συνεδρίου.

Λήξη υποβολής ενδιαφέροντος: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

 

Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων, θα ακολουθήσει συνέντευξη με τους επιλαχόντες την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019, για την οποία θα ενημερωθούν την Τετάρτη 30/10/2019.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα