Δύο (2) θέσεις ειδικού επιστήμονα έρευνας στο Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου Εκπαιδευτικά Νέα

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Καινοτόμων Εφαρμογών της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει προκηρύξει δύο (2) θέσεις εργασίας.

Το Εργαστήριο δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) Ειδικού Επιστήμονα για να εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ.  

Παρακάτω θα βρείτε τους σχετικούς σύνδεσμους για κάθε θέση:

Θέση 1 - FOSS2020SS-11: 

Απαραίτητα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου στην Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή Φυσική, (με αντίστοιχο βαθμολογίας 2.1 ή ισάξιο).

Αναλυτικές πληροφορίες στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα.

Θέση 2 - FOSS2020SS-12:

Απαραίτητα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και διδακτορικού στην Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή Φυσική, (με αντίστοιχο βαθμολογίας 2.1 ή ισάξιο).

Αναλυτικές πληροφορίες στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:

1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας, καθώς και τους βαθμούς των πτυχίων και του απολυτηρίου.
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού (και μεταπτυχιακού/ών πτυχίου/ων αν υπάρχουν)
4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις foss.vacancies@gmail.com και nicolaou.anastasia@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Καθηγητή Γεώργιο Η. Γεωργίου, τηλ: 22- 892272 ή email: geg@ucy.ac.cy και στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα