Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

6 άτομα στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) θα συνάψει τις εξής συμβάσεις έργου:

  • Το Ινσιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παραδοσιακά γαστρονομικά Πιάτα Κεντρικής Μακεδονίας - Macedonian Gourmet», με φορέα χρηματοδότησης τoν EΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 23 Μαρτίου και ώρα 13:30.

  • Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Άμεσος υπολογισμός αποτυπώματος άνθρακα ανά μονάδα προϊόντος σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και βιώσιμης αγροτικής παραγωγής» (ακρωνύμιο: SUSTDEV).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση

  • Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Τ2ΕΔΚ-02333 (MIS 5131416), ΣΑΕ 2020ΣΕ11910000 με τίτλο: «Δημιουργία αλυσίδας αξίας για το ελληνικό αγριοτριαντάφυλλο (Rosa canina L.) με εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών για την παραγωγή πρώτων υλών καλλυντικών με βάση καινοτόμες πράσινες διαδικασίες εκχύλισης» (Green_Wild_ROSE.gr), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00.

Πρόσκληση

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε θέση θα βρείτε εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο