118 θέσεις στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκπαιδευτικά Νέα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 13994, 13995, 13996,13997 & 13998 και τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» (MIS 5001369, Υποέργα 1-5), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Παρθένης Χρήστος, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έως 118 Εξωτερικούς Συνεργάτες, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ως άνω έργου.

Οι προκηρύξεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Συνεργάτες υποστήριξης δράσεων πεδίου (Οριζόντια)
 2. Συνεργάτες υποστήριξης δράσεων πεδίου (Κάθετα)
 3. Συνεργάτες ΠΕ ή ΤΕ Τεχνικής Υποστήριξης
 4. Διαμεσολαβητές
 5. Κοινωνικοί Λειτουργοί
 6. Κοινωνιολόγοι
 7. Ψυχολόγοι
 8. Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγοί ΠΕ 60, 61)
 9. Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι ΠΕ 70, 71)
 10. Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογοι ΠΕ 02)
 11. Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης (Μαθηματικοί ΠΕ 03)
 12. Εμψυχωτές

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η 7/1/2019.

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

prokiriksh_2329.pdf

prokiriksh_2330.pdf

---
Η ομάδα του eduguide.gr
Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο