Υψηλή η Απορροφητικότητα των Αποφοίτων Του ΟΠΑ στην Αγορά Εργασίας Εκπαιδευτικά Νέα

Τι δείχνει μεγάλη έρευνα του Ιδρύματος για την αγορά εργασίας και τη «νέα γενιά» του.
 

Σχεδόν οκτώ στους δέκα απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εργάζονται μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους (ποσοστό 77%), ενώ η πλειοψηφία αυτών αναλαμβάνουν καθήκοντα πλήρους απασχόλησης. Μάλιστα, ένα ποσοστό 45% των αποφοίτων του, δηλώνει ότι ανέλαβε θέση εργασίας πριν καν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο.

Αυτά δείχνει μεταξύ άλλων μεγάλη έρευνα για την επαγγελματική αποκατάσταση της «νέας γενιάς» επιστημόνων του ΟΠΑ που διεξήχθη από ομάδα καθηγητών του Ιδρύματος, οι οποίοι και ερεύνησαν τη χρονική περίοδο 2012-2018 σε δείγμα 1.330 αποφοίτων.

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα σπουδών που παρέχει το Ίδρυμα, αφού σχεδόν το 70% των αποφοίτων θεωρεί ότι οι προπτυχιακές του σπουδές στο ΟΠΑ συνέβαλαν στην εύρεση εργασίας. Επίσης, οι απόφοιτοι δηλώνουν ότι κατά τις σπουδές τους έλαβαν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες είτε για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (56%), είτε για να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους (66%). Τέλος, το 65% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από την παρούσα θέση εργασίας του.

Σκοπός της ανωτέρω έρευνας ήταν ο προσδιορισμός των συνθηκών της επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων, καθώς και των ακαδημαϊκών βημάτων τους. Επίσης, η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Τα κυριότερα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή είναι τα εξής:

 • Στο σύνολο των αποφοίτων του πανεπιστημίου, ένας στους δύο απόφοιτους έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Οι βασικότεροι λόγοι μη πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εύρεση εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση.
 • Σχεδόν οι μισοί (47%) επιλέγουν μεταπτυχιακές σπουδές με άμεση συνάφεια με τις προπτυχιακές σπουδές τους.
 • Στο σύνολο των αποφοίτων, σχεδόν οκτώ στους δέκα απόφοιτους, εργάζονται (77%).
 • Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων που εργάζονται είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.
 • Πολλοί λίγοι απόφοιτοι απασχολούνται σε επιχείρηση δικής τους ιδιοκτησίας.
 • Από τους απόφοιτους που δημιούργησαν δική τους επιχείρηση, ένας στους δύο το πραγματοποίησε εντός ενός έτους από την αποφοίτηση του και από αυτές τις επιχειρήσεις εννέα στις δέκα παραμένουν ενεργές
 • Μόνο τρεις στους δέκα απόφοιτους δηλώνουν ότι εργάζονται σε απόλυτα συναφές αντικείμενο.
 • Έξι στους δέκα απόφοιτους εργάζονται στην Ελλάδα, ενώ το 15% απασχολείται στο εξωτερικό.
 • Το 45% των αποφοίτων δήλωσε ότι εργαζόταν πριν την αποφοίτηση.
 • Σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι (49%) συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.
 • Το 36% των αποφοίτων δήλωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τη θέση εργασίας που κατείχε την ημέρα της αποφοίτησης του μέχρι σήμερα, άλλαξε μία με δύο θέσεις εργασίας. • Όσον αφορά το ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους, η πλειοψηφία έχει απολαβές από 501-900€, ενώ πολύ μικρό ποσοστό δηλώνει αποδοχές υψηλότερες των 1.501€.
 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων δηλώνει πολύ και πάρα πολύ ευχαριστημένο από την παρούσα θέση εργασίας του.
 • Οι βασικοί τρόποι εύρεσης εργασίας είναι το διαδίκτυο και οι προσωπικές γνωριμίες. Χαμηλά είναι τα σχετικά ποσοστά για το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) του ΟΠΑ και τα γραφεία/εταιρείες εύρεσης εργασίας.
 • Σχεδόν οι μισοί απόφοιτοι δηλώνουν ότι έλαβαν κατά τις σπουδές τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. • Το 66% των αποφοίτων δηλώνει ότι οι προπτυχιακές σπουδές του λειτούργησαν θετικά για τη συνέχιση των μετέπειτα σπουδών του.
 • Το 65% των αποφοίτων θεωρεί ότι οι προπτυχιακές του σπουδές στο ΟΠΑ συνέβαλαν στην εύρεση εργασίας.
 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (70%) δηλώνει ικανοποιημένη από τα μαθήματα.
 • Το 67% των αποφοίτων δηλώνει ικανοποιημένο από το διδακτικό προσωπικό του ΟΠΑ. Σημαντική δυσαρέσκεια καταγράφεται για τις υποδομές του ΟΠΑ από τους αποφοίτους του.
 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (74%) απάντησε θετικά ως προς την πρόθεση σύστασης του ΟΠΑ σε τρίτους για προπτυχιακές σπουδές.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΠΑ 2018.pdf

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο