Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το 2016-2017

Το Υπουργείο Παιδείας προκηρύξε για το θέρος 2016 και για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 υποτροφίες, που χορηγούνται από Κυβερνήσεις χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών.

 

 

Οι υποτροφίες αφορούν σε:
α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2016. 
β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 
γ) Τριάντα εννιά (39 θέσεις) για Διμερή προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών (αφορά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, Ε.Π. ΤΕΙ, το μόνιμο ειδικό και εργαστηριακό προσωπικό των ΑΕΙ & ΤΕΙ, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ & ΤΕΙ  για μορφωτικές επισκέψεις σε ξένες χώρες διάρκειας 5-10 ημερών)

 Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. ΑΡΜΕΝΙΑ 
 1. Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία. Η χρονική διάρκεια των δέκα (10) μηνών αφορά την αρχική χορήγηση της υποτροφίας καθώς και την ανανέωση, με προτεραιότητα της ανανέωσης υποτροφίας έναντι της χορήγησης αρχικής υποτροφίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Αρμενίας στην Αθήνα, στα τηλέφωνα: 210-68.31.145, 210-68.31.130 και στα e-mail: - armgreeceembassy@mfa.am -    embassy.athens@mfa.am 


 2.ΒΕΛΓΙΟ 
 Α. ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: 
 α) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: Universite Libre de Bruxelles (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών): E-mail: cvulb@admin.ulb.ac.be Website: http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html
 β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας για το θέρος 2016 που αφορούν σε διπλωμάτες στο Πανεπιστήμιο UMONS. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: E-mail: wbi@wbi.be Website: www.wbi.be 
 
 Β. ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη Φλάνδρα μέσω του Master Mind Scholarship Programme. 
 Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Φλαμανδικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της επιλογής τους έως την 31η Μαρτίου 2016, αλλά θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει με το ίδρυμα ΠΡΙΝ την ημερομηνία αυτή. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: http://www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/master-mind-scholarships


 3. ΛΕΤΟΝΙΑ

α) Υποτροφίες για προπτυχιακές (bachelor) και μεταπτυχιακές (master) σπουδές χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών. 
β) Υποτροφίες για έρευνα χρονικής διάρκειας (11) μηνών. 
 Οι αιτήσεις υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές θα γίνουν δεκτές από φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών (στο ΑΕΙ της χώρας προέλευσής τους ή σε Λετονικό ΑΕΙ, εάν έχουν ήδη ξεκινήσει σπουδές στη Λετονία), κατά το χρονικό διάστημα της υποβολής της αίτησης (τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2016). Σημειώνεται ότι οι υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στη Λετονική Φιλολογία, Λετονική Λογοτεχνία, Λετονικό Πολιτισμό και Λετονική Ιστορία, δύνανται να δοθούν για δύο ακαδημαϊκά έτη. Γλώσσα που απαιτείται: γλώσσα της χώρας ή αγγλική. 
γ) Υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού. Εάν οι φοιτητές επιθυμούν να ανανεώσουν τις σπουδές τους στη Λετονία για ένα ακόμη έτος, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εκ νέου. Η υποτροφία στη Λετονία δεν δύναται να εγκριθεί για περισσότερες από δύο συνεχόμενες περιόδους ανά φοιτητή. 
 Γενικά, το ακαδημαϊκό έτος στη Λετονία διαρκεί από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου. 
 Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 1 Απριλίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες ως ακολούθως:

I.http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

II. www.studyinlatvia.lv 


 4. ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Δέκα (10) μήνες υποτροφίας σε προπτυχιακούς, αποφοίτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους υπό την επίβλεψη Σλοβένου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σλοβενίας. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τρεις (3) μήνες και η μεγαλύτερη διάρκεια δέκα (10) μήνες. Γλώσσα που απαιτείται : η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα και τα ηλικιακά όρια που θέτει η χώρα καθώς και για την ξενόγλωσση αίτηση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: http://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/ ή να αποστέλλουν e-mail στο scholarships@cmepius.si. 


 5.ΤΟΥΡΚΙΑ 
 α) Τρεις (3) υποτροφίες για έρευνα διάρκειας οκτώ (8) μηνών η κάθε μία. β) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου Τουρκικής γλώσσας και πολιτισμού διάρκειας δύο μηνών η κάθε μία. Γλώσσα που απαιτείται: -για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική, -για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. Για περισσότερες πληροφορίες και για την εκτύπωση της ξενόγλωσσης αίτησης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: http://digm.meb.gov.tr 


 6.ΤΣΕΧΙΑ 

α) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στην Πράγα ή στο Olomouc. Γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο κατηγορίες: η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: http://www.msmt.cz , http://lsss.ff.cuni.cz , http://lsss.upol.cz/en/summer-school-slavonic-languages http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships http://www.mzv.cz/athens 
 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις παραπάνω υποτροφίες θα υποβάλλονται από τις 24/02/2016 έως και 24/03/2016 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με κατάθεσή τους στο γραφείο πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων 
 
Για την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση πατήστε εδώ 

 

Για να δείτε τις 39 θέσεις για Διμερή προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών (αφορά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, Ε.Π. ΤΕΙ, το μόνιμο ειδικό και εργαστηριακό προσωπικό των ΑΕΙ & ΤΕΙ, καθώς και υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ & ΤΕΙ) και τις προϋποθέσεις συμμετοχής πατήστε εδώ
 
 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο