Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες SYLFF σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του ΕΚΠΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών, κάθε μία ύψους USD 10.000, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Οι υποτροφίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας, που εγκαινιάστηκε το 1993, μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του Ιαπωνικού Ιδρύματος Nippon Foundation για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Διαχειριστής του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι διεθνώς το Ιαπωνικό Ίδρυμα The Tokyo Foundation.

Σκοπός του Προγράμματος SYLFF

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι να επιλέγει και να υποστηρίζει νέους φοιτητές με ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα τους.

Έως σήμερα, πάνω από 17.000 φοιτητές από 69 Πανεπιστήμια σε 44 χώρες ανά τον κόσμο έχουν λάβει την Υποτροφία SYLFF. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα SYLFF μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://www.sylff.org.

Εκτός από τη χορήγηση της υποτροφίας, οι φοιτητές που επιλέγονται αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής σε μία σειρά από δραστηριότητες και προγράμματα που προσφέρει το SYLFF. Για παράδειγμα, όσοι υπότροφοι SYLFF του Ε.Κ.Π.Α. εκπονούν διδακτορική διατριβή έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα SYLFF Research Abroad (SRA) προκειμένου να μεταβούν σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Επίσης, οι υπότροφοι SYLFF μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα SYLFF Leadership Initiatives (SLI) για επιχορήγηση έργων κοινωνικού σκοπού ή τη διοργάνωση φόρουμ, συνεδρίων ή σεμιναρίων πάνω σε κοινωνικά ζητήματα. Όλα τα προγράμματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα εδώ.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

1. Φοιτητές/φοιτήτριες ηλικίας έως τριάντα (30) ετών1 που έχουν γίνει δεκτοί/-ές ή είναι εγγεγραμμένοι/-ες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Διδακτορικό Πρόγραμμα (ΔΠ) των παρακάτω Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.:

 • Νομική Σχολή
 • Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
 • Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
 • Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 • Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
 • Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας 
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
 • Τμήμα Θεολογίας
 • Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογία

2. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός βασικού πτυχίου 7,5/10.

3. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός διπλώματος ΠΜΣ (για υποψηφίους ΔΠ) ή διπλώματος ΠΜΣ κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους που βρίσκονται στο δεύτερο έτος ΠΜΣ) είναι 8/102.

4. Απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2, όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικό τίτλο σπουδών γλωσσομάθειας. Aντίστοιχες προϋποθέσεις ισχύουν και για τις άλλες ξένες γλώσσες. Πιστοποιημένη γνώση μιας ή περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών (με κατάθεση των σχετικών αντιγράφων τίτλων σπουδών) θα συνεκτιμάται.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση: Οι αιτήσεις και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/ (βλ. Διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών, σελ.4-5)

2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής σε ΠΜΣ ή ΔΠ του Ε.Κ.Π.Α.

4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος αριθμητικά.

5. Δίπλωμα ΠΜΣ με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας αριθμητικά (για υποψήφιους ΔΠ) ή αναλυτική βαθμολογία ΠΜΣ, από την οποία να προκύπτει ο αριθμητικός μέσος όρος κατά το πιο πρόσφατο έτος ακαδημαϊκών σπουδών (για υποψήφιους ΠΜΣ οι οποίοι έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών).

6. Απλά αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών. Ενδεικτικά αναφέρονται για τις 3 ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες τα εξής διπλώματα: a. Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο. b. Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degré ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο. c. Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή Deutsches Sprachdiplom (DSD)-Δεύτερης βαθμίδας ή άλλο ισότιμο.

7. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά.

8. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που έχουν προσωπική γνώση της ακαδημαϊκής επίδοσης, της προσωπικότητας και εξέλιξης του υποψηφίου.

9. Συνοπτική έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) του υποψηφίου, στην οποία περιγράφεται ο σκοπός χρήσης της Υποτροφίας SYLFF, σε σχέση με τις ακαδημαϊκές του σπουδές (ενδεικτικά: δαπάνες για παρακολούθηση συνεδρίων/σεμιναρίων στο εσωτερικό/εξωτερικό, μετάβαση στην αλλοδαπή για εκπόνηση έρευνας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, κλπ.) καθώς και με την κοινωνική προσφορά του έργου του υποψηφίου (βλ. και κριτήρια επιλογής).

Διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών και καταληκτική ημερομηνία

Οι αιτήσεις και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα υποβάλλονται από 15/09/2023 αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 24:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης. Δεν υπάρχει η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Δείτε τα βήματα για την υποβολή της αίτησης εδώ (σελ. 4-5).

Υποχρεώσεις υποτρόφων SYLFF

 • Μετά την επιλογή τους, οι υπότροφοι θα κληθούν να υπογράψουν ένα Μνημόνιο Συνεννόησης με το Tokyo Foundation, το Ιαπωνικό Ίδρυμα που χειρίζεται την υποτροφία. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν έντυπο με πληροφορίες για το ακαδημαϊκό τους αντικείμενο. (Υπόδειγμα MOU είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος). Όλα τα επίσημα έγγραφα του προγράμματος είναι στην αγγλική γλώσσα.
 • Μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο έλαβαν την υποτροφία, οι υπότροφοι έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στο Tokyo Foundation έκθεση προόδου των σπουδών τους στα αγγλικά. Η έκθεση θα κοινοποιείται και στη Συντονιστική Επιτροπή SYLFF του Ε.Κ.Π.Α.
 • Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να αναφέρουν στη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή, καθώς και σε επιστημονικές τους δημοσιεύσεις ή εργασίες, την ιδιότητά 6 τους ως υποτρόφων του «Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) για το Ε.Κ.Π.Α.».
 • Οι υπότροφοι SYLFF υποχρεούνται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, συναντήσεις ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος SYLFF. 
 • Σε περίπτωση διακοπής ή μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους, οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα τη Συντονιστική Επιτροπή SYLFF και να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας που τους έχει καταβληθεί.
 • Εάν οι υπότροφοι δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με το Μνημόνιο Συνεννόησης (MOU), το Ιαπωνικό Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της υποτροφίας.

Ερωτήματα υποβάλλονται με την ένδειξη θέματος "ερώτημα" στο sylff@uoa.gr και στις κατά περίπτωση γραμματείες Τμημάτων/Σχολών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Προκήρυξη

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο