Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα & εξωτερικό 2018-2019

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το 46ο τακτικό πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, που αφορά μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά ή αλλοδαπά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019. 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2018, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς ή με κούριερ, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή στην εταιρεία κούριερ. Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. των εξής επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών:

1. Βιολογίας:

Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης:

 • Ανθρώπινη Ανάπτυξη (Human Development),
 • Διαχείριση Έργου,
 • Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
 • Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών,
 • Διοίκηση Διακυβερνητικών Οργανισμών,
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας,
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών,
 • Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
 • Διοίκηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
 • Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters),
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων,
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
 • Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,
 • Περιβαλλοντικά Οικονομικά.

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:

 • Βιοϊατρική Τεχνολογία,
 • Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters),
 • Επιχειρηματική Πληροφορική, Ηλεκτρονική Μάθηση,
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,
 • Μηχανική Όραση & Οπτική Αναγνώριση,
 • Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα,
 • Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις – Ρομποτική,
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
 • Πληροφορική Επιστημών Ζωής.

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών:

Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας:

 • Αγροβιομηχανία,
 • Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική,
 • Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία,
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας,
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών,
 • Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,
 • Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου,
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών,
 • Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,
 • Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,
 • Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,
 • Συστήματα Ζωικής Παραγωγής- Ιχθυοκαλλιέργεια,
 • Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας,
 • Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων.

6. Ιατρικής:

 • Αναγεννητική Ιατρική,
 • Διαχείριση Πόνου,
 • Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής),
 • Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική,
 • Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική.

7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:

 • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη,
 • Προστασία Μνημείων.

8. Πολιτικών Μηχανικών:

 • Αντισεισμική Τεχνολογία,
 • Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,
 • Δομοστατικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων,
 • Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

9. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:

 • Νανοτεχνολογία,
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
 • Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,
 • Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος,
 • Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.

10. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών:

 • Βιομοριακή - Βιοϊατρική Μηχανική,
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,
 • Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών,
 • Νανοτεχνολογία,
 • Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,
 • Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος.

Οι Πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. όλων των παραπάνω επιστημονικών κλάδων μπορούν να υποβάλουν στο Ίδρυμα αίτηση για τη λήψη πτυχίου Μ.Β.Α., One Planet M.B.A., NGO Management και Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα.

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών ορίζονται:

 1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
 2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
 3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Superieur III ή Sorbonne II για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις λοιπές γλώσσες.
 4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.
 5. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1991. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1989.
 6. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.
 7. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
 8. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφ’ όσον είναι πλήρως συμπληρωμένες (χωρίς καμμία παράλειψη) και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα, που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη.
 9. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2018, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς ή με κούριερ, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή στην εταιρεία κούριερ. Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με τα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας με E-mail στη διεύθυνση scholarships@bodossaki.gr.

 • Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, πατήστε εδώ.
 • Για την αίτηση χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών, πατήστε εδώ.
 • Για τα έντυπα συστατικών επιστολών σε Ελληνικά και Αγγλικά, πατήστε εδώ (GR) και εδώ (EN).
 • Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και πριν επικοινωνήσετε με το ίδρυμα Μποδοσάκη, σας προτρέπουμε να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (FAQ) που θα βρείτε εδώ.

Ιστοσελίδα Ιδρύματος Μποδοσάκη: www.bodossaki.gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο