Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες Μποδοσάκη 2016-2017 για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα & εξωτερικό

Σας ενημερώνουμε οτι το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώσε το 44ο πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 2016-2017 σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Επίσης, ανακοίνωσε και πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου».

Για τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017, αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. των εξής επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα πεδία μεταπτυχιακών σπουδών:

1. Βιολογίας:

Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

2. Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών και Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης:

Ανθρώπινη Ανάπτυξη (Human Development),

Διαχείριση Έργου,

Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών,

Διοίκηση Διακυβερνητικών Οργανισμών,

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας,

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,

Διοίκηση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,

Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters),

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων,

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,

Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων,

Περιβαλλοντικά Οικονομικά.

 

3. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής:

Βιοϊατρική Τεχνολογία,

Διοίκηση Συνεργατικών Σχηματισμών (clusters),

Επιχειρηματική Πληροφορική,

Ηλεκτρονική Μάθηση,

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,

Μηχανική Όραση & Οπτική Αναγνώριση,

Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα,

Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις – Ρομποτική,

Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,

Πληροφορική Επιστημών Ζωής.

 

4. Περιβαλλοντικών Επιστημών:

Χωρίς περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών.

 

5. Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας:

Αγροβιομηχανία,

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική,

Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία,

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας,

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών,

Διοίκηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων,

Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,

Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία,

Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων,

Συστήματα Ζωικής Παραγωγής- Ιχθυοκαλλιέργεια,

Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας,

Τεχνολογία Μεταποίησης Τροφίμων.

 

6. Ιατρικής:

Αναγεννητική Ιατρική,

Διαχείριση Πόνου,

Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας (Για τη συγκεκριμένη ειδίκευση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι τμημάτων AEI σχετικών με τις επιστήμες της Διαιτολογίας – Διατροφής),

Μοριακή Ιατρική – Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική,

Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική.

 

7. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας:

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός,

Περιβάλλον και Ανάπτυξη,

Προστασία Μνημείων.

 

8. Πολιτικών Μηχανικών:

Αντισεισμική Τεχνολογία,

Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική,

Δομοστατικό Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων,

Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

9. Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών:

Νανοτεχνολογία,

Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής,

Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου,

Τεχνολογία και Μηχανική Περιβάλλοντος,

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών.

 

10. Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών:

Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων,

Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών,

Νανοτεχνολογία,

Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας,

Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου.

 

Οι Πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. όλων των παραπάνω επιστημονικών κλάδων μπορούν να υποβάλουν στο Ίδρυμα αίτηση για υποτροφία για τη λήψη πτυχίου Μ.Β.Α., One Planet M.B.A., NGO Management και Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα.

 

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών ορίζονται:

1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.

2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από πτυχίο Proficiency ή TOEFL ή IELTS για την αγγλική γλώσσα, Superieur III ή Sorbonne II για την γαλλική γλώσσα, Mittelstuffe II για την γερμανική γλώσσα ή αντίστοιχο πτυχίο για τις λοιπές γλώσσες.

4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, First Class  Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, 3,2 μόρια στα 4 για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια.

5. Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1989. Ειδικά η ηλικία των υποψηφίων της ιατρικής να μην είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή γεννηθέντες μετά την 31-12-1987.

6. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Σε καμμία περίπτωση οι ιατροί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τον χρόνο της υποτροφίας για τη λήψη ειδικότητας.

7. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

8. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφ’ όσον είναι πλήρως συμπληρωμένες (χωρίς καμμία παράλειψη) και συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα, που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη.

9. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2016, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της συστημένης επιστολής. Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ατομικά σε κάθε υποψήφιο με επιστολή.

Ο αριθμός των υποτροφιών θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών με την παρούσα προκήρυξη εντύπων και να τα εκτυπώσουν μέσω Διαδικτύου στη Δ/νση www.bodossaki.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την αναλυτική προκήρυξη

44ο Τακτικό Πρόγραμμα- Προκήρυξη Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2016- 2017

Αίτηση

Έντυπα συστατικών επιστολών:

- Ελληνικά

- Αγγλικά

FAQs- Συχνές Ερωτήσεις

Προκήρυξη Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2016- 2017 στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου» 

Ιστοσελίδα Ιδρύματος Μποδοσάκη: www.bodossaki.gr

____________________________________

Για να δείτε όλες τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/

Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο  facebook  θα ενημερώνεστε για όλες τις νέες προκηρύξεις υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο