Υποτροφίες για έρευνα στην Ιαπωνία από το Canon Foundation in Europe

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Ιδρύματος Canon σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών έρευνας για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεξαγωγή έρευνας σε Ιδρυμα υποδοχής στην Ιαπωνία.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος, εντός -κατά προτεραιότητα- της τελευταίας δεκαετίας από την υποβολή της αίτησης υποτροφίας.

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το επιστημονικό πεδίο. Δεν είναι απαραίτητο οι υποψήφιοι/-ες να είναι εγγεγραμμένοι/-ες ή να εργάζονται ως ερευνητές σε κάποιο Ιδρυμα. Ωστόσο, πριν την υποβολή της αίτησης υποτροφίας, θα πρέπει να έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία συνεργασίας, επί εγκεκριμένου σχέδιου έρευνας, με το προτεινόμενο από τους ίδιους/-ες ίδρυμα υποδοχής στην Ιαπωνία. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους/-ες δεν βρίσκονται ήδη στην Ιαπωνία.

Η υποτροφία χορηγείται για διάστημα από 3 μήνες έως 1 χρόνο. Το ύψος της κυμαίνεται από 22.500 έως 27.500 Euro το χρόνο, προ φόρων και ανάλογα την περίοδο.

Συνήθης προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 15η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, λόγω της παρούσας πανδημίας, η προθεσμία παρατείνεται έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Οπερ σημαινει ότι η νωρίτερη προθεσμία έναρξης διεξαγωγής της έρευνας κυμαίνεται μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Δεκεμβρίου 2022.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με προεγγραφή, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο email: foundation@canon-europe.com

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο