Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες 14 εκατ. ευρώ σε νέους ερευνητές από το ΕΣΠΑ

Το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δίνει την ευκαιρία σε νέους ερευνητές  κατόχους διδακτορικού διπλώματος και υποψήφιους διδάκτορες να λάβουν χρηματοδότηση με τη μορφή υποτροφίας με σκοπό την ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού τους και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Πρόκειται για τη δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση μικρών προτάσεων οι οποίες θα κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Κάθε «Ερευνητική Ομάδα» θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 3 άτομα «Νέους Ερευνητές» συμπεριλαμβανομένου και του «Ακαδημαϊκού Συμβούλου».

Ως νέοι ερευνητές λογίζονται (α) υποψήφιοι διδάκτορες και β) άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από την ημερομηνία ανακήρυξης τους σε διδάκτορες. Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της θα είναι 15 μήνες, με δυνατότητα 7μηνης παράτασης.

Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή.

Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί: α) σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο  β) από έναν μόνο Φορέα Υποδοχής.
Τα επιλέξιμα επιστημονικά πεδία είναι: 

  • Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες
  • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
  • Γεωργικές Επιστήμες
  • Ιατρικές Επιστήμες
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Οικονομικές & νομικές επιστήμες

Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, έχει τη μορφή υποτροφίας. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος της υποτροφίας,
συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται:

  • Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750€ ανά άτομο.
  • Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250€ ανά άτομο. 

Tο συνολικό ύψος των αμοιβών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου) κάθε Ερευνητικής Ομάδας μπορεί να ανέλθεi μέχρι τις 52.000€.

Στο πλαίσιο κάθε ερευνητικής πρότασης, θα χρηματοδοτηθούν και συνοδευτικές δαπάνες(έξοδα μετακινήσεων για συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια, δαπάνες δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά, προμήθειες Η/Υ και λογισμικού, ανάλωσιμα κ.τ.λ.)

Τα ΑΕΙ και οι Ερευνητικοί Φορείς της Χώρας καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι την 1η Μαρτίου 2017.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, την πρόσκληση ενδιαφέροντος, τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία και τα σχετικά παραρτήματα, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τη διεύθυνση: http://www.edulll.gr/?p=31436

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο