Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με τηλεκπαίδευση και τίτλο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων: Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις» το οποίο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές, πτυχιούχους και ερευνητές ΑΕΙ, σε δικηγόρους, σε σπουδαστές Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Παραγωγικών Σχολών Λιμενικού Σώματος, σε άλλους χειριστές θεμάτων μετανάστευσης καθώς και σε εκπροσώπους περιφερειακών ή τοπικών αρχών, ΜΚΟ και την Κοινωνία των Πολιτών.

Για το εν λόγω σεμινάριο θα διατεθούν 25 υποτροφίες δωρεάν συμμετοχής, οι οποίες απευθύνονται σε στελέχη του Ελληνικού Δημοσίου (κατόπιν υποδείξεως από τις σχετικές υπηρεσίες που θα λάβουν πρόσκληση από το Κέντρο να ορίσουν υποτρόφους), κατά προτεραιότητα με άμεση επιχειρησιακή εμπλοκή σε θέματα μετανάστευσης, προσφύγων, διαχείρισης εξωτερικών συνόρων, ασύλου και συναφών δράσεων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση της Μετανάστευσης». Αποτελεί το πρώτο της σειράς τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διεξαχθούν το τρέχον έτος 2023 (έπεται το σεμινάριο με θέμα «Η Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο» –  Οκτώβριος 2023 και το σεμινάριο με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο: Η ΕΕ, η Τουρκία και η Ελλάδα» – Ιανουάριος 2024 για τα οποία θα ακολουθήσουν ειδικές προκηρύξεις).

Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ρεβέκκα Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συντονιστής του τρέχοντος σεμιναρίου είναι ο Δρ. Ιωάννης Κούρτης.

Οι διαλέξεις του σεμιναρίου θα λάβουν χώρα κατά το χρονικό διάστημα από 27 Απριλίου έως 1 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη κατά τις απογευματινές ώρες από τις 16.00 έως 19.00, ενώ το εργαστήριο ερευνητών, με προαιρετική παρακολούθηση, θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Τι προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και ένα εργαστήριο ερευνητών και εστιάζει στις σύγχρονες εξελίξεις στην εφαρμογή του δικαίου του ασύλου και των προσφύγων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Τα ειδικότερα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι η διεθνής προστασία των προσφύγων, η δημιουργία, εξέλιξη και εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ), οι αλλαγές σε θέματα δικαίου ασύλου και προσφύγων από την ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία (Φεβρ. 2022) και από τα γεγονότα στην περιοχή του Έβρου (Φεβρ. 2020), οι προτάσεις για την μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ και οι δυναμικές στη σχετική συζήτηση στην ΕΕ, η συζήτηση και διαπραγματεύσεις για το Νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση (Σεπτ. 2021), η έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η εφαρμογή του δικαίου διεθνούς προστασίας (ασύλου και επικουρικής προστασίας) σε ιδιαίτερες ομάδες, με έμφαση στην ευαλωτότητα, στο συμφέρον του παιδιού και στους ασυνόδευτους ανήλικους, στην οικογενειακή επανένωση, στους ανιθαγενείς, ΛΟΑΤΚΙ, σε θύματα εμπορίας καθώς και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στις διαδικασίες ασύλου. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του δικαίου διεθνούς προστασίας (ασύλου και επικουρικής προστασίας) από τα εθνικά δικαστήρια, τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής στο τέλος του προγράμματος.. Προαιρετικά, οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου και επιτύχουν σε τεστ πολλαπλών επιλογών, που θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο «Δίκαιο Ασύλου και Προσφύγων» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σεμιναρίου27 Απριλίου – 8 Ιουνίου 2023

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι 100 ευρώ για  το σεμινάριο. Για φοιτητές/ανέργους τα δίδακτρα είναι 80 ευρώ.

Σύγχρονη Παρακολούθηση  & Ετεροχρονισμένη Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex και υπάρχει δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης από την επόμενη μέρα από την πραγματοποίηση της κάθε θεματικής ενότητας και μέχρι ένα μήνα μετά την λήξη του σεμιναρίου.

Ερευνητικές δυνατότητες

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, θα επιλεγούν 10-12 συμμετέχοντες ως δόκιμοι Ερευνητές/δόκιμοι Βοηθοί Ερευνητές για περίοδο τριών μηνών με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την συνάφεια των σπουδών τους ή την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι δόκιμοι Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές θα αναλάβουν να συντάξουν ερευνητική εργασία στην θεματική ενότητα που θα τους ανατεθεί. Μετά την επιτυχή εκπόνηση και υποβολή θα ανακηρύσσονται Ερευνητές/Βοηθοί Ερευνητές για μία πρόσθετη περίοδο τριών μηνών με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας ερευνητικής εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους κατά την υποβολή της αίτησης ή και κατά την διάρκεια του σεμιναρίου στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο email του Κέντρου.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της Αίτησης Συμμετοχής στο link εδώ μέχρι την Πέμπτη, 20/4/2023.

Για την συμμετοχή υποτρόφων που υποδεικνύουν οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν λάβει σχετική επιστολή, δεν γίνεται συμπλήρωση Αίτησης Συμμετοχής αλλά τα στοιχεία τους δίνονται από τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο μέχρι την Τετάρτη, 19/4/2023.

Προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο