Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τρία (3) νέα μεταπτυχιακά Ψυχολογίας στο ΑΠΘ: Κατηγορίες εισακτέων & εξεταστέα ύλη

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας, υπό την αίρεση της δημοσίευσης των οικείων υπουργικών αποφάσεων σε ΦΕΚ, τριών (3) νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Τα προγράμματα αυτά είναι:

1. Εφαρμοσμένη Ψυχολογία με κατευθύνσεις:

(α) Κλινική Ψυχολογία, (β) Κλινική Νευροψυχολογία, (γ) Σχολική Ψυχολογία.

2. Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους

3. Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις.

Οι αναλυτικές προκηρύξεις για το κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα σπουδών θα δημοσιευθούν με την έκδοση των οικείων υπουργικών αποφάσεων σε ΦΕΚ το προσεχές διάστημα. Προς το παρόν, από το Τμήμα ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες εισακτέων καθώς και η εξεταστέα ύλη για κάθε ΠΜΣ.

1. Εφαρμοσμένη Ψυχολογία

Αριθμός εισακτέων: 18 φοιτητές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις:

(α) Κλινική Ψυχολογία (β) Κλινική Νευροψυχολογία (γ) Σχολική Ψυχολογία

Κατηγορίες εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ.Ε.Ψ. κατεύθυνσης «Κλινικής Ψυχολογίας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, β) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους και προσκομιστεί η πράξη αναγνωρίσεως ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους με τα αντίστοιχα ελληνικών Πανεπιστημίων.

Εξεταζόμενα μαθήματα: Ι. Κλινική Ψυχολογία ΙΙ. Ψυχοθεραπεία

Στο Π.Μ.Σ. κατεύθυνσης «Κλινικής Νευροψυχολογίας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Τμημάτων Ψυχολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής, β) Τμημάτων συναφούς επιστημονικής κατεύθυνσης ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Εξεταζόμενα μαθήματα: Ι. Νευροψυχολογία ΙΙ. Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς

 Στο Π.Μ.Σ. κατεύθυνσης «Σχολικής Ψυχολογίας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, β) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους και προσκομιστεί η πράξη αναγνωρίσεως ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους με τα αντίστοιχα ελληνικών Πανεπιστημίων.

Εξεταζόμενα μαθήματα:  Ι. Θέματα Σχολικής Ψυχολογίας ΙΙ. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική

Για την εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία και των 3 κατευθύνσεων πατήστε  εδώ

 

2. Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους 

Αριθμός εισακτέων: 13 φοιτητές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους»

Στο Π.Μ.Σ. κατεύθυνσης «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» του γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Τμημάτων Ψυχολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής, β) Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της ημεδαπής, γ) Τμημάτων Παιδαγωγικής κατεύθυνσης ή Τμημάτων που οδηγούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, δ) Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής ε) Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α΄). στ) Τμημάτων συναφούς επιστημονικής κατεύθυνσης ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους και προσκομιστεί η πράξη αναγνωρίσεως ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους με τα αντίστοιχα ελληνικά Πανεπιστήμια. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στα παραπάνω αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας.

Εξεταζόμενα μαθήματα: Ι. Γνωστικές Λειτουργίες ΙΙ. Ψυχολογία Ηλικιωμένων

Για την εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία πατήστε εδώ

 

3. Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις

Αριθμός εισακτέων: 8 φοιτητές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις».

Στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, β) της κατεύθυνσης Ψυχολογίας των Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της ημεδαπής γ) της κατεύθυνσης Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης δ) Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής στ) Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης ζ) άλλων τμημάτων ΑΕΙ η) Τμημάτων συναφούς επιστημονικής κατεύθυνσης ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον αναγνωριστεί επίσημα το πτυχίο τους και προσκομιστεί η πράξη αναγνωρίσεως ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων τους με τα αντίστοιχα ελληνικά Πανεπιστήμια. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας.

Εξεταζόμενα μαθήματα: Ι. Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ. Ψυχοκοινωνικά Συστήματα

Για την εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία πατήστε εδώ

Οι αναλυτικές προκηρύξεις των παραπάνω ΜΠΣ θα δημοσιευθούν αφού εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις έγκρισης σε ΦΕΚ το προσεχές διάστημα.

Από τη σελίδα μας στο facebook μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις προκηρύξεις και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων όλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Τέλος, από τον πίνακα της κεντρικής μας σελίδας http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να εξερευνήσετε την πληρέστερη βάση δεδομένων με τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και αναζητήσετε μεταπτυχιακά προγράμματα με βάση τα κριτήρια που σας ενδιαφέρουν.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο