Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ: Προκήρυξη τριών (3) νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας τριών (3) νέων Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης στη συνεδρίαση της αριθμ. 171/24.06.2015 και σε αναμονή έκδοσης ΦΕΚ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. 

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία με τρείς κατευθύνσεις:
(α) Κλινική Ψυχολογία
(β) Κλινική Νευροψυχολογία
(γ) Σχολική Ψυχολογία


Θέσεις εισακτέων: 18 άτομα
Διάρκεια: 4 εξάμηνα
Δίδακτρα: 1600 ευρώ

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. "Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους"

Θέσεις εισακτέων: 13 άτομα
Διάρκεια: 3 εξάμηνα
Δίδακτρα: 1000 ευρώ

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. "Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις" 

Θέσεις εισακτέων: 8 άτομα
Διάρκεια: 4 εξάμηνα
Δίδακτρα: 300 ευρώ (150 ευρώ το εξάμηνο)

Κατηγορίες υποψηφιών που γίνονται δεκτοί: 
Για τις τρεις κατευθύνσεις του ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: 
α) τμημάτων Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και
β) τμημάτων συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης, από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής (δηλαδή όσοι έχουν το δικαίωμα άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου)

Στο παραπάνω Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί και ελεύθεροι ακροατές οι οποίοι θα εμπίπτουν στις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις των αντίστοιχων κατευθύνσεων και οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους μαθήματα (κατόπιν συνεννόησης με το διδάσκοντα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Οι ελεύθεροι ακροατές δεν θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο. Σε αυτούς θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος. Κριτήρια για την επιλογή των ελεύθερων ακροατών τίθενται από τους διδάσκοντες των σχετικών μαθημάτων σε συνεργασία με το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και εγκρίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ..

Στο Π.Μ.Σ. κατεύθυνσης «Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων τα οποία οδηγούν σε διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση, Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εντάσσεται στα παραπάνω αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας.

Στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνικής Ψυχολογίας και Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Παιδαγωγικών Τμημάτων καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς με το ΠΜΣ επιστημονικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για τις περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στα παραπάνω καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας.

Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει με γραπτές εξετάσεις σε 2 μαθήματα για κάθε κατεύθυνση και συνεκτίμηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων. Αιτήσεις υποβάλονται μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2015 

Για να δείτε την αναλυτική προκήρυξη για κάθε ΠΜΣ πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους: 

Προκήρυξη ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Ψυχολογία με τρείς κατευθύνσεις


Προκήρυξη ΠΜΣ Μάθηση και Συναίσθημα σε Νέους και Ηλικιωμένους


Προκήρυξη ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις 
 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο