Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ, Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA/MSc), με έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτεμβρίου 2021), στα πιο κάτω προγράμματα:

Έναρξη φοίτησης: 6 Σεπτεμβρίου 2021

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου 2021

Στην Ελληνική γλώσσα

 • MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία (Ζώων/Φυτών/Τροφίμων)
 • MSc Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • MSc Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • MSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
 • MSc Ναυτιλιακά και Διοίκηση
 • MSc Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • ΜΑ Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης
 • MSc Ηλεκτρολογική Μηχανική
 • MSc Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
 • MSc Βιοϊατρική Μηχανική
 • MSc Μηχανολογική Μηχανική
 • MSc Ενεργειακά Συστήματα
 • MSc Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος Σχεδιασμός
 • MSc Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες

Στην Αγγλική γλώσσα

 • MSc Interaction Design  
 • Master in Public Health (MPH)
 • MSc in Cognitive Neurorehabilitation
 • MA Computer Assisted Language Learning – CALL

 Για τις γενικές απαιτήσεις των προγραμμάτων Μάστερ πατήστε εδώ.

Τα δίδακτρα για όλα τα προγράμματα Μάστερ είναι συνολικά €4,100. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Αιτήσεις - Αξιολόγηση - Δικαιολογητικά

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.

*Δυο (2) Συστατικές Επιστολές χρειάζεται απαραίτητα να αποσταλούν μόνο για τους υποψήφιους που αιτούνται εισαγωγή στo μεταπτυχιακό προγράμματα Master in Public Health (MPH). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται κατευθείαν από τους συντάκτες τους (τουλάχιστον μια από τις δυο επιστολές θα πρέπει να είναι ακαδημαϊκή), μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής πλατφόρμας: εδώ.

Για τα υπόλοιπα προγράμματα δεν είναι απαραίτητη η προσκόμισή τους. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα, αν κρίνει απαραίτητο, θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.

*Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας χρειάζεται για τα αγγλόφωνα προγράμματα. Αποδεκτά πιστοιοιητικά θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι για όλα τα προγράμματα είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά (χωρίς πιστοποιητικό επάρκειας).

Το κάθε Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα. 

Για υποβολή αίτησης για το MSc στο Σχεδιασμό Διάδρασης (εξ αποστάσεως) πατήστε εδώ.

Για υποβολή αίτησης για τα υπόλοιπα προγράμματα πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, kep@cut.ac.cy , τηλ. +357 25 002710/11

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο