Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τέσσερις (4) θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο - Α. Φλέμιγκ» και στην Ο.Κ.Ε.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων και ειδικότερα:

  • δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο - Α. Φλέμιγκ» και
  • δύο (2) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ο.Κ.Ε.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ:

• Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο - Α. Φλέμιγκ», ως ενιαίες Νοσοκομειακές Μονάδες έχουν επιτακτική αναγκαιότητα να αναπτύξουν νέα ιατρικά τμήματα σύμφωνα με τις υγειονομικές ανάγκες της Βορειοανατολικής Αττικής και τα επιδημιολογικά στοιχεία της περιοχής καθώς και να παρακολουθήσουν την προοπτική τους με νέα οργανογράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ασθενών αλλά και του υπηρετούντος προσωπικού των δυο μονάδων.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Νομικής πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με τις νομικές υποθέσεις του νοσοκομείου, αστικού και δημοσίου δικαίου κυρίως χαρακτήρα καθώς και την παροχή νομικών συμβουλών στη Διοίκηση του νοσοκομείου.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Οικονομικής κατεύθυνσης πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, οικονομοτεχνικών μελετών και στην παρακολούθηση των κέντρων κόστους στο Νοσοκομειακό Συγκρότημα, καθώς και στην οικονομοτεχνική υποστήριξη κατάρτισης προγραμμάτων επιχορήγησης και χρηματοδότησης σε ζητήματα εξοπλισμού και υποδομών του Νοσοκομείου. Επιπλέον στην διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους υπαλλήλους του συγκροτήματος, με αντικείμενο την σύνταξη επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, καθώς και παρακολούθησης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

• Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποτελεί τον συνταγματικό φορέα διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ενώ έργο της είναι η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμου που παραπέμπονται σε αυτή από την Κυβέρνηση ή από μέλη της Ελληνικής Βουλής. Επίσης, σύμφωνα με τον ν. 2232/1994, είναι η διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά μέτρα, καθώς και με τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική πολιτική, ιδίως σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισμού.

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη Νομικού και Επιστημονικού Συνεργάτη Οικονομολόγου θα συμβάλουν στο γνωμοδοτικό αυτό έργο της ΟΚΕ, παρέχοντας μεταξύ άλλων επιστημονική στήριξη στο έργο των Επιτροπών Εργασίας για την έκδοση γνωμών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μόνο ταχυδρομικώς, μέχρι την 25η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Master's Studies 2018

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο