Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τα νέα μεταπτυχιακά του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την παροχή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας σπουδών στις Πιθανότητες και τη Στατιστική. Τα μεταπτυχιακά του προγράμματα προσφέρουν εξειδικευμένη κατάρτιση στην στατιστική με εφαρμογές στην επιστήμη της εκπαίδευσης, τις φυσικές, ιατρικές και κοινωνικές επιστήμες, τα οικονομικά, την οικονομετρία και την αναλογιστική επιστήμη. 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα θα προσφέρει τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα: 

 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Στατιστική

Γνωστικό Αντικείμενο:

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) στη Στατιστική (Master of Science (Μ.Sc.) In Statistics)» έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων.

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα εξής γνωστικά πεδία:

α) Θεωρία Πιθανοτήτων, β) Θεωρία Στατιστικής Συμπερασματολογίας γ) Εφαρμοσμένη Στατιστική, δ) Υπολογιστική Στατιστική και ε) Θεωρία και Εφαρμογές των Στοχαστικών Διαδικασιών.

​Τα μαθήματα γίνονται σε πρωινές ώρες, 4 ημέρες την εβδομάδα.

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην  άρτια  επιστημονική  κατάρτιση  και  εξειδίκευση  επιστημόνων  με  γνώσεις  στην επιστήμη της Στατιστικής και τις εφαρμογές της, ώστε να έχουν τη  δυνατότητα  να  αντιμετωπίζουν  με  επιστημονικό  τρόπο  και  να  επιλύουν  ποσοτικά  προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. 

 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

​Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία:

α) Ανάλυση δεδομένων β) Βιοστατιστική γ) Υπολογιστική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες.

Ειδικότερα το Πρόγραμμα στοχεύει:

  1. Στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς που είναι συμβατοί με την ερευνητική δραστηριότητα, τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και με το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος.

  2. Στην επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους στην ανάλυση δεδομένων.

  3. Στην προβολή του Πανεπιστημίου διεθνώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο.

  4. Στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, εκ των οποίων το 5ο αφιερώνεται στην συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα γίνονται 2 απογεύματα την εβδομάδα.

 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς Διαχείρισης Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου με έμφαση στις Ποσοτικές Μεθόδους.​ Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη στατιστική-ποσοτική ανάλυση των χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων και η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών όσον αφορά την εκτίμηση/πρόβλεψη επιχειρηματικών κινδύνων σε χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά-αναλογιστικά προϊόντα.

Το πρόγραμμα επικεντρώνει στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

(1) Στοχαστική και στατιστική μοντελοποίηση χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού και αναλογιστικού κινδύνου

(2) Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου

(3) Τεχνικές επιλογής χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, εκ των οποίων το 5ο αφιερώνεται στην συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα γίνονται 2 απογεύματα την εβδομάδα.

 

Η υποβολή αιτήσεων και για τα τρία προγράμματα θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2018. 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 19:

Κάνετε Αίτηση εδώ.

Αναλυτικό πλη­ρο­­φοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστο­σε­λί­­δα του ΠΜΣ https://aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/gr

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο