Economic Strategy
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Msc in Data Science

SKILLS 4 ENGINEERS: Δωρεάν εξατομικευμένη κατάρτιση για μηχανικούς Εκπαιδευτικά Νέα

H Κοινωφελής Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl, σε συνεργασία με την MYTILINEOS, προσφέρει εξειδικευμένο, δωρεάν πρόγραμμα ανάπτυξης και υποστήριξης επαγγελματικών δεξιοτήτων (soft skills) το οποίο απευθύνεται σε νέους μηχανικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με στόχο την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητάς τους.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε ένα πρότυπο μοντέλο υψηλών προδιαγραφών το οποίο αξιοποιεί εξειδικευμένα μαθησιακά εργαλεία και μεθόδους. Η knowl εφαρμόζει ήδη με μεγάλη επιτυχία την καινοτόμο, βραβευμένη μεθοδολογία της στις δράσεις «Mellon – Επιταχυντής Δεξιοτήτων» από το 2015.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος #Skills4Engineers αποτελεί η ταχεία κάλυψη ενδεχόμενων κενών σε δεξιότητες (soft skills) που έχουν οι νέοι μηχανικοί, προκειμένου να βελτιωθεί το επαγγελματικό τους προφίλ και να ταιριάξει με την επιθυμητή θέση εργασίας.

Ενδεικτικά πεδία δεξιοτήτων περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες όπως: τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές συνέντευξης πρόσληψης, δυναμική ομάδων εργασίας, διαπροσωπικές σχέσεις, τεχνικές διαπραγμάτευσης, πρακτικές επιχειρηματικότητας, επικοινωνία-μάρκετινγκ, σύγχρονα εργαλεία και τάσεις του κλάδου, αξιοποίηση μέσων δικτύωσης, αναγνώριση προσωπικών δυνατών σημείων για επίτευξη στόχων, κ.λπ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους  μηχανικούς, ηλικίας άνω των 25 ετών, των παρακάτω ειδικοτήτων:

(α) Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών

  • Πολιτικούς Μηχανικούς
  • Χημικούς Μηχανικούς
  • Μηχανικούς Μεταλλευτικής και Μεταλουργίας
  • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών
  • Μηχανολόγους Μηχανικούς

(β) Πτυχιούχους Τεχνολογικών Ιδρυμάτων

  • Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.
  • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε ένα τρίμηνο κύκλο.

Ο κύκλος θα εξυπηρετήσει 25 ωφελούμενους συνολικά. Κάθε/μια ωφελούμενος/η θα λάβει 65 ώρες εξατομικευμένης και ομαδικής συμβουλευτικής (mentoring & coaching) και εκπαίδευσης βάσει της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στον Επιταχυντή Μellon.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS που υλοποιεί στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030. Η MYTILINEOS έχοντας αναγνωρίσει την ενίσχυση της απασχόλησης ως βασικό πυλώνα της κοινωνικής της πολιτικής, εστιάζει τις προσπάθειές της στην προετοιμασία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας. Η εταιρεία, επενδύει συστηματικά, τόσο στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των νέων, ως βασικά προαπαιτούμενα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και πορείας, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων

  • Να είναι απόφοιτοι των ανωτέρω ειδικοτήτων.
  • Να έχουν κάνει εγκαίρως την αίτησή συμμετοχής τους (η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας).
  • Να έχουν τη διάθεση, τον χρόνο και τη δέσμευση να ολοκληρώσουν με επιτυχία μια εξατομικευμένη, πάνω στις δικές τους ανάγκες, επαγγελματική κατάρτιση που τους προσφέρεται εντελώς δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.mellon-accelerator.eu/skills4engineers

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα