Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσληψη 131 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Λέσβου, Ξάνθης, Σάμου και Χίου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75 % από ΕΕ και 25 % από Ελλάδα).

 • ΑΘΗΝΑ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (18 θέσεις)
 • ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ (Δήμου Αχαρνών) ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (4 θέσεις) 
 • ΑΛΙΜΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (20 θέσεις)
 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (6 θέσεις)
 • ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (13 θέσεις)
 • ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (4 θέσεις)
 • ΠΑΤΡΑ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (3 θέσεις)
 • ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (7 θέσεις) 
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (3 θέσεις)
 • ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (2 θέσεις)
 • ΞΑΝΘΗ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (3 θέσεις)
 • ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (7 θέσεις) 
 • ΣΑΜΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (4 θέσεις)
 • ΧΙΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (3 θέσεις)
 • ΚΩΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (4 θέσεις)
 • ΛΕΡΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (5 θέσεις)
 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ν. Ηρακλείου) ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών (2 θέσεις)
 • ΑΘΗΝΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (12 θέσεις) 
 • ΑΘΗΝΑ ΠΕ Μεταφραστών (2 θέσεις)
 • ΑΘΗΝΑ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) (2 θέσεις) 
 • ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) (1 θέση) 
 • ΑΛΙΜΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware (1 θέση)
 • ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) (1 θέση)
 • ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) (1 θέση)
 • ΣΑΜΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) (1 θέση)
 • ΧΙΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) (1 θέση)
 • ΛΕΡΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) (1 θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την Σ0Χ2/2017, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988612).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 8.01.2018 μέχρι 18.01.2018

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο