Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ανάπτυξη/σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει την ανοιχτή Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων σχετικά με την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών (αρ. πρόσκλησης 2018/ΑΠΚΥ-ΠΡΟΣΚ/01) σε επιστημονικά πεδία που καλύπτουν οι τρεις (3) Σχολές του: Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών ΕπιστημώνΘετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε ομάδες ακαδημαϊκών/εκπαιδευτικών/ερευνητών, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις για τον σχεδιασμό νέων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών εξ αποστάσεως προγραμμάτων (Στάδιο 1). Οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα προχωρήσουν στο Στάδιο 2 της Πρόσκλησης, που αφορά στην ετοιμασία φακέλου για την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση των νέων προγραμμάτων σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κάθε Ακαδημαϊκή Ομάδα θα πρέπει να απαρτίζεται από:

 • Έναν επιστημονικό υπεύθυνο, κάτοχο διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα συναφές με την επιστημονική περιοχή του προτεινόμενου προγράμματος, με 10ετή εκπαιδευτική/ερευνητική/συγγραφική εμπειρία στην εκπαίδευση στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην επιστημονική περιοχή της υποβληθείσας πρότασης.
 • Τουλάχιστον δύο μέλη, κατόχους διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα συναφές με την επιστημονική περιοχή του προτεινόμενου προγράμματος, με 2ετή εκπαιδευτική/ερευνητική/συγγραφική εμπειρία στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στην επιστημονική περιοχή της υποβληθείσας πρότασης.

Τα έγγραφα της Πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα:

Στάδιο 1 (Προεπιλογή) – Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

 • Περιγραφή – Προδιαγραφές (αρχείο pdf)
 • Παραρτήματα (αρχείο zip)
  • Έντυπο 1 – Η Αίτηση Συμμετοχής της Ακαδημαϊκής Ομάδας στην Πρόσκληση
  • Έντυπο 2 – Η Προσωπική Αίτηση Συμμετοχής κάθε μέλους της Ακαδημαϊκής Ομάδας
  • Έντυπο 3 – Περιγραφή Προτεινόμενου Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με το υποδεικνυόμενο πρότυπο
  • Έντυπο 4 – Βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υποδεικνυόμενο πρότυπο
  • Έντυπο 5 – Σύμβαση μεταξύ ΑΠΚΥ και Υπευθύνου της κάθε προεπιλεγείσας Ακαδημαϊκής Ομάδας
  • Έντυπο 6 – Σύμβαση μεταξύ ΑΠΚΥ και των μελών της Ακαδημαϊκής Ομάδας

 Στάδιο 2 (Ανάθεση) – Οδηγίες προς Προεπιλεγείσες Ακαδημαϊκές Ομάδες

Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Στάδιο 1 της Πρόσκλησης είναι η Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Οι Ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα έγγραφα της Πρόσκλησης στο σύνολό τους πριν υποβάλουν την τελική τους πρόταση για το Στάδιο 1 - Προεπιλογή.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο