Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», στο οποίο εισάγονται 45 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως και στηρίζεται σε συσσωρευμένη 10ετή ακαδημαϊκή εμπειρία του Τμήματος σε οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Κατά τα πρώτα δέκα ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας, το ΠΜΣ έχει καταξιωθεί υποδεχόμενο εκατοντάδες φοιτητές με διαφορετικό επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο (45% εργαζόμενοι σε φορείς δημόσιου τομέα, 35% εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα και 20% νέοι απόφοιτοι), διατηρώντας υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια διδασκαλίας και εξαιρετικές επιδόσεις φοιτητών.

Το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών και  θεμελιώνεται κυρίως στους επιστημονικούς κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης και της Διοικητικής Επιστήμης εν γένει. Ειδικότερα, αναπτύσσονται ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιούνται υψηλού επιπέδου διδακτικές μέθοδοι και εργαλεία γνώσης στα πεδία των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Ανάλυσης Δημόσιων Πολιτικών, των Διεθνών Σχέσεων και του Δικαίου. 

Μεγάλο τμήμα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη επέκτασης των γνώσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στα καθήκοντα διαχείρισης και παρακολούθησης δημόσιων πολιτικών. Αντιστοίχως ωφελούνται φοιτητές οι οποίοι μόλις έχουν ολοκληρώσει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και στο δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των μη-κερδοσκοπικών κοινωφελών οργανώσεων.

Οι φοιτητές/ήτριες αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Πράγματι, οι μορφές λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών στα σύγχρονα συστήματα διακυβέρνησης προϋποθέτουν τη διεπιστημονική προσέγγιση και εξοικείωση με το κανονιστικό πλαίσιο και την κατανομή αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, υπο-εθνικό), καθώς και την ικανότητα αξιολόγησης των διαθέσιμων οικονομικών και κοινωνικών πόρων για τον προσδιορισμό των στόχων της πολιτικής και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτής.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής), η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS)
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων είναι διαθέσιμο εδώ.
Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε δώδεκα (12) δίωρες διαλέξεις, με εξ αποστάσεως μεθόδους. Η πρώτη και η τελευταία διάλεξη κάθε μαθήματος πραγματοποιούνται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος (στην Κόρινθο) για όσους/ες φοιτητές/ήτριες το επιθυμούν και με παράλληλη εξ αποστάσεως παρακολούθηση για όσους/ες φοιτητές/ήτριες το επιλέξουν.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μη-εργάσιμες μέρες/ώρες: Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο.

Τοποθεσία

Τα υβριδικά μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ΠΕΔιΣ στην Κόρινθο, το οποίο είναι μόλις μία ώρα μακριά από την Αθήνα και εύκολα προσβάσιμο με τον προαστιακό σιδηρόδρομο ή το λεωφορείο.

Δεκτοί υποψήφιοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες κάτοχοι τίτλου του πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε επιμέρους πεδία των κοινωνικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών, διοικητικών ή νομικών επιστημών. Απόφοιτοι άλλων κλάδων σπουδών που, ωστόσο, διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία με τη διακυβέρνηση και τις δημόσιες πολιτικές γίνονται εξίσου δεκτοί.

Τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000€, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις, ως εξής: 1.000€ με την εγγραφή, 1.000€ έως 15-1-2025 και 1.000€ έως 15-4-2025. Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα της απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Υποτροφίες

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσφέρει, με αποκλειστική δωρεά του, υποτροφίες πλήρους κάλυψης των τελών φοίτησης στη μνήμη του Ιδρυτή και Γενικού Διευθυντή της Κοινωφελούς Οργάνωσης PRAKSIS, Τζανέτου Αντύπα, για τους φοιτητές του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές». (Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ).

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 15 Ιουνίου 2024, αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: εδώ. Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη.

Περισσότερες πληροφορίες: 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών &, 20132, Κόρινθος):
Τηλ. 27410 40040
Ε‐mail: pms-pedis@uop.gr

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://governance.pedis.uop.gr/

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο