Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πολυτεχνείο Κρήτης προσκαλούν την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος από αποφοίτους/νέους μηχανικούς και εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς για συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Μάιο 2019 και θα περιλαμβάνει 2 διακριτές φάσεις:

  1. Τρίμηνη εκπαίδευση μέσω συμμετοχής σε 8 εβδομαδιαία μαθήματα (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018)
  2. Τρίμηνη πρακτική άσκηση σε εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς (Ιανουάριος-Απρίλιος 2019)

Το εν λόγω πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στηρίζεται στην προβληματικο-κεντρική μάθηση (Problem-based Learning). Συνδυάζει εφαρμοσμένα ακαδημαϊκά θέματα με πρακτικές πτυχές, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων σε κρίσιμους τομείς της μηχανικής καθώς επίσης και των δεξιοτήτων των νέων μηχανικών (μεταξύ άλλων: καινοτομία και δημιουργικότητα, ομαδικότητα, επιχειρηματικές δεξιότητες, διαχείριση ασφάλειας και υγείας, διαχείριση έργων). Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να διευκολυνθούν στην εξεύρεση εργασίας σε τεχνολογίες και τομείς αιχμής των ειδικοτήτων τους.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μηχανικοί με δίπλωμα/πτυχίο:
● Μηχανικού ορυκτών πόρων
● Μηχανικού περιβάλλοντος
● Μηχανικού παραγωγής και διοίκησης
● Ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών
● Χημικού μηχανικού
● Μηχανολόγου μηχανικού
● Μηχανικού μεταλλείων-μεταλλουργού
● Μηχανικού επιστήμης υλικών
● Γεωργικής μηχανικής
● Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας
● Βιομηχανικής διοίκησης και τεχνολογίας
● Διαχείρισης ενεργειακών πόρων
● Άλλων συναφών ειδικοτήτων (π.χ., χημικοί, βιοχημικοί, βιοτεχνολόγοι, επιστήμονες και τεχνολόγοι τροφίμων, επιστήμονες περιβάλλοντος και φυσικών πόρων).
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε:
(α) Μηχανικούς που αναζητούν εργασία ή/και επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
(β) Μηχανικούς που απασχολούνται μερικώς ή/και εργάζονται σε διαφορετικό τομέα και επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι εικοσιπέντε (25).

Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) συνάφεια διπλώματος/πτυχίου με τις γνωστικές περιοχές στις οποίες εστιάζει το πρόγραμμα.
(β) δυνατότητα για πλήρη και ενεργό συμμετοχή και στα δύο μέρη του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλ. περαιτέρω πληροφορίες στη συνέχεια της πρόσκλησης)

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Σύνοψη & δομή προγράμματος

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE θα έχει συνολική διάρκεια 6 μηνών και αποτελείται από δύο μέρη. 

Μέρος 1ο (3 μήνες): Οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη (α) των τεχνικών γνώσεων [4 εβδομαδιαία μαθήματα] και (β) των δεξιοτήτων των νέων αποφοίτων μηχανικής [4 εβδομαδιαία μαθήματα]. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα βασίζονται στο μοντέλο της προβληματικό-κεντρικής μάθησης. Κάθε μάθημα θα υλοποιείται μέσα από ένα μεικτό μοντέλο μάθησης το οποίο θα στηρίζεται στη χρήση διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε συνδυασμό με δια ζώσης κατάρτιση. Εκπαιδευτές των μαθημάτων θα είναι ειδικοί στον τομέα από το χώρο του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας.

Μέρος 2ο (3 μήνες): Δομημένη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε συναφείς εταιρείες, βιομηχανικές μονάδες ή οργανισμούς με στόχο την εμπέδωση των τεχνικών γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκομίσουν κατά το πρώτο μέρος του προγράμματος. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία (α) να εξοικειωθούν και να μάθουν περισσότερα για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρεία/βιομηχανική μονάδα/οργανισμό που θα τοποθετηθούν, (β) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες (projects) οι οποίες θα τους ανατεθούν από τον μέντορά τους ή/και τον επιβλέποντά τους στην εταιρεία/βιομηχανική μονάδα/οργανισμό που θα τοποθετηθούν, είτε (γ) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες (projects) τις οποίες θα προτείνουν οι ίδιοι στον επιβλέποντά τους.

Διάρκεια & ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προγράμματος 

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2018 μέχρι τον Μάιο 2019, στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης (για την Ελλάδα) και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (για την Κύπρο) ως εξής:
● Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2018 με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση των συμμετεχόντων.
●Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθούν όλες οι εβδομαδιαίες συναντήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των μαθημάτων. Όλες οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε απογευματινές ώρες (π.χ. 17:00-20:00).
● Περί τα μέσα Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για τη δομημένη πρακτική άσκηση.
● Από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Απριλίου 2019 θα υλοποιηθεί η δομημένη πρακτική άσκηση.
● Περί τα τέλη Μαΐου/αρχές Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί καταληκτική δημόσια εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας θα διαχυθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος και θα απονεμηθούν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

*Οι ακριβείς ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Η συμμετοχή σε όλα τα παραπάνω είναι υποχρεωτική. Η μη συμμετοχή συνεπάγεται αποκλεισμό από το πρόγραμμα.

Γιατί να συμμετάσχεις…
Η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα ENGINITE θα σου παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξοπλίζοντάς σε με τα απαραίτητα εφόδια για καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Συγκεκριμένα, μέσα από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα θα έχεις την ευκαιρία να:
● Αποκομίσεις πολύτιμες εμπειρίες και επαγγελματική καθοδήγηση από επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα από το χώρο της βιομηχανίας και τον ακαδημαϊκό χώρο
● Ενισχύσεις τις τεχνικές σου γνώσεις, τις δεξιότητές και την πρακτική σου εμπειρία 
● Συμμετέχεις σε μια αναδυόμενη κοινότητα η οποία θα φέρει τη βιομηχανία και τους νέους απόφοιτους μηχανικούς πιο κοντά
● Αυξήσεις τις πιθανότητές σου για απασχόληση και επαγγελματική αποκατάσταση στον τομέα σου

Πιστοποιητικό συμμετοχής

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. 

Αίτηση συμμετοχής

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής μέχρι την Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018. Η δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στο: 
https://goo.gl/forms/A64ZNWQRwEvEh5Fs1 

Κόστος συμμετοχής 

Το πρόγραμμα προσφέρεται εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους των συμμετεχόντων και των εταιρειών/βιομηχανικών μονάδων/οργανισμών. Η συμμετοχή των νέων αποφοίτων μηχανικών και των εταιρειών/βιομηχανικών μονάδων/οργανισμών είναι σε εθελοντική και αμισθί βάση. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE
Για συνεχή ενημέρωση για το πρόγραμμα μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook

Για ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Πολυτεχνείο Κρήτης
Δρ Κωνσταντίνος Κομνίτσας
Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: komni@mred.tuc.gr
Τηλέφωνο: 28210-37686

Δρ Νίκος Ξεκουκουλωτάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikos.xekoukoulotaki@enveng.tuc.gr, nikosxek@gmail.com 
Τηλέφωνο: 28210- 37772

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ Άντρη Ιωάννου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: andri.i.ioannou@cut.ac.cy
Τηλέφωνο: +357 25002276

Δρ Γιάννης Γεωργίου
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ioannis.georgiou@cut.ac.cy
Τηλέφωνο: +357 25002084

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο