Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο MEDILAB© OPEN INNOVATION ACTIONS

Η πρωτοβουλία MEDILAB© OPEN INNOVATION ACTIONS αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δ.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού "Medilab©" προκειμένου να υποστηρίξει, την ανάπτυξη μιας καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, αλλά και στους υφιστάμενους επιχειρηματίες με έμφαση στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών η οποία επιτυγχάνεται μέσω της δικτύωσης και της εξωστρέφειας.

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί η άμεση εμπλοκή και η συνεργασία των επιχειρήσεων ώστε να αποτελέσουν πραγματικές περιπτώσεις ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της διαδικασίας ανοιχτής καινοτομίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

1. Σε υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας με καινοτόμα χαρακτηριστικά και το οποίο η επιχείρηση σχεδιάζει να εισάγει στην αγορά.

2. Σε νεοφυείς ομάδες οι οποίες αναπτύσσουν B2B καινοτόμες λύσεις.

3. Σε τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακού ή αποφοίτους μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κριτική τους σκέψη, και την δημιουργικότητά τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Υφιστάμενες/νεοφυείς επιχειρήσεις αναθέτουν ένα έργο ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Στόχος του κάθε έργου είναι να εντοπιστούν οι ανάγκες της αγοράς, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, τα ανταγωνιστικά προϊόντα, τα χαρακτηριστικά των πελατών αλλά και να προβλεφθούν τυχόν αστοχίες ώστε να προδιαγραφεί μια επιτυχής πορεία των προϊόντων/υπηρεσιών στην αγορά στην οποία απευθύνονται. Η κάθε υφιστάμενη / νεοφυής επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τουλάχιστον μία ομάδα εργασίας, η οποία θα αποτελείται από 3-5 άτομα.

2. Για κάθε έργο καινοτομίας θα συσταθεί μια ομάδα υποστήριξης και ανάπτυξης η οποία θα αποτελείται από:

a. φοιτητές, επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, ή/και

b. νεοφυείς επιχειρήσεις (Start ups) που παρέχουν B2B λύσεις

3. Κάθε ομάδα υποστήριξης θα υποστηρίζεται συμβουλευτικά από εξειδικευμένους μέντορες με εμπειρία στον σχεδιασμό την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών

4. Σεμιναριακά μαθήματα σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης καινοτομίας

5. Οι καλύτερες ομάδες θα κερδίσουν τη δυνατότητα διερεύνησης περαιτέρω συνεργασίας με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού & ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Νεοφυείς επιχειρήσεις (*δεν απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη δραστηριότητας) οι οποίες βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία.

* Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν είτε για να αναθέσουν έργο είτε ως ομάδα εργασίας σχεδιάζοντας λύση για υφιστάμενη επιχείρηση που έχει αναθέσει έργο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 τη Φόρμα Συμμετοχής.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ για ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι μεταπτυχιακού επιπέδου, ή νεοφυείς επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν έως 10 Οκτωβρίου 2018 τη Φόρμα Συμμετοχής

*Για τις εγγραφές στις ομάδες εργασίας παρακαλούμε παρακολουθείτε το δικτυακό τόπου του medilab.pme.duth.gr όπου θα ανακοινώνονται τα project και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα «MEDILAB© OPEN INNOVATION ACTIONS» υποστηρίζεται από την Αμερικανική Πρεσβεία και το Xanthi Tech Lab και υλοποιείται από το Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού, Medilab©, του Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ., Ξάνθη.

Επικοινωνία

1. Παντελής Μπότσαρης, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Medilab, panmpots@pme.duth.gr, 2541079878

2. Δρ. Παρασκευή Γκιούρκα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Διαχείρισης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, pgiourka@gmail.com, 2541079346

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο