Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Υποτροφίες Δημόκριτος, Δ.Π.Θ. (2016-2017)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης ανακοίνωσε Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Υποτροφίες Δημόκριτος, Δ.Π.Θ. (2016-2017)

Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου εξαμήνου για τετραετή/πενταετή ή εξαετή προγράμματα σπουδών αντίστοιχα. Οι υποτροφίες θα χορηγούνται θα χορηγούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος (δέκα μήνες). Θα προκηρύσσονται την 1η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και θα αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Οι υποτροφίες "Δημόκριτος" για προπτυχιακούς φοιτητές αφορούν την χορήγηση τουλάχιστον μίας (1) υποτροφίας για κάθε Τμήμα του Δ.Π.Θ. ελάχιστου ποσού €250 μηνιαίως και δεκάμηνης διάρκειας. Σε κάθε περίπτωση ο τελικός αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χορηγούμενου χρηματικού ποσού καθορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ., για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τα τρέχοντα αποθεματικά της, η οποία θα έχει και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης. Την τελική έγκριση των χορηγουμένων υποτροφιών θα την δίνει η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ.

 

Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Οι υποτροφίες που αφορούν μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα χορηγούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος (δέκα μήνες). Θα προκηρύσσονται την 1η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και θα αφορούν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Οι υποτροφίες "Δημόκριτος" για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες αφορούν την χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και μίας (1) για υποψήφιους διδάκτορες, για κάθε Τμήμα του Δ.Π.Θ., ελάχιστου ποσού €500 έκαστη μηνιαίως και δεκάμηνης διάρκειας. Σε περίπτωση που κάποιο Τμήμα διαθέτει περισσότερα του ενός (1) Π.Μ.Σ. η υποτροφία της κατηγορίας μεταπτυχιακού φοιτητή χορηγείται στον υποψήφιο του Π.Μ.Σ. με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Μεταπτυχιακοί φοιτητές διατμηματικών Π.Μ.Σ. δεν δικαιούνται υποτροφία. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χορηγούμενου χρηματικού ποσού καθορίζονται τελικώς από την Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τα τρέχοντα αποθεματικά της, η οποία θα έχει και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης. Την τελική έγκριση των χορηγουμένων υποτροφιών θα την δίνει η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 01/11/2016 - 30/11/2016

Δείτε τις προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων καθώς και περισσότερες πληροφορίες στον κανονισμό υποτροφιών του ΔΠΘ

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο