Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη πλήρωσης 26 θέσεων στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» προκηρύσσει την πλήρωση είκοσι έξι (26) θέσεων, ως εξής: 

 

  • Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ: Καινοτόμες Τεχνολογίες και Εφαρμογές βασισμένες στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Υπολογιστικό Νέφος (Cloud)» (Ε-12181) Προκήρυξη

 

  • Πλήρωση 1 θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την έξυπνη εξειδίκευση» (Ε-12176) Προκήρυξη

 

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις ηλεκτρολόγων, για τις ανάγκες του έργου «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (Ε-11730) Προκήρυξη

 

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, για τις ανάγκες του έργου «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» (Ε-11730) Προκήρυξη

 

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, για εννέα (9) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων «EU CISE 2020 – European test bed for the maritime Common Information Sharing Environment in the 2020 perspective» - Grant Agreement No 608385 (Ε-11904), «FLYSEC – Optomising time-to-FLY and enhancing airport SECurity» - Grant Agreement No 653879 (Ε-11925), «DOGANA – aDvanced sOcial enGineering And vulNerability Assesment Framework» - Grant Agreement No 653618 (E-11938), «Hellennic CISE» - Grant Agreement EASME/EMFF/2014/1.2.1.2/1/SI2.716272 (E-11967), «FocusLocus: ADHD management Gaming System for educational achievement and social inclusion» - Grant Agreement No 732375 (E-12127), «Marine EO: Bridging Innovative Downstream Earth Observation and Copernicus enabled Services for Integrated maritime environment, surveillance and security» - Grant Agreement No 730098 (Ε-12136), «CY CISE – Cypriot information sharing environment towards an integrated national maritime surveillance awareness and enhancement of cross-sector and crossborder exchange of information» - Grant Agreement EASME/EMFF/2015/1.2.5/003/SI2.739382 (E-12140) και «SAINT – Systemic analyzer in network threats» - Grant Agreement No 740829 (E-12155). Προκήρυξη

 

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, για τις ανάγκες του έργου «OpJ – Open Journalism» (Ε-12184) Προκήρυξη

 

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, για εφτά (7) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «DARE: Delivering Agile Research Excellence on European e-Infrastructures» (E-12191) Προκήρυξη

 

  • Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου «Μοριακή Προσομοίωση και Θερμοδυναμική Ρευστών και Προηγμένων Τεχνολογικών Υλικών» (Ε-11491) Προκήρυξη

 

  • Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου «KM3NeT 2.0 – Astroparticle and Oscillations Research with Cosmics in the Abyss (ARCA and ORCA)» (Ε-12147) Προκήρυξη

 

  • Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου  «Μηχανική Μάθηση & Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα» (Ε-11513) Προκήρυξη

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο