Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη για 6 προπτυχιακά και 26 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ 2016-2017

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβάλονται αποκλειστικά on-line μέσω του ιστότοπου του ΕΑΠ από 1η Νοεμβρίου-10 Δεκεμβρίου 2015. Οι οδηγίες για την υποβολή της αίτησης θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΕΑΠ από 1η Νοεμβρίου. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη και τις διαθέσιμες θέσεις σε κάθε πρόγραμμα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 6 προπτυχιακά και 26 μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ:

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.253.1/143697/A5 (ΦΕΚ 2011 Β/16-9-2015) Υπουργική Απόφαση για  τα  Προπτυχιακά  και  την  υπ’αριθ.  161236/Η1 (ΦΕΚ 2275 Β/21-10-2015)   Υπουργική  Απόφαση  για  τα  Μεταπτυχιακά Προγράμματα, προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2016‐2017, 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με τον ακόλουθο αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών: 

 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
1.  Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (150 θέσεις) 
2.  Πληροφορική (800 θέσεις) 
3.  Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις) 
4.  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1100 θέσεις) 
5.  Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000 θέσεις) 
6.  Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90 θέσεις) 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ   
1.  Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ- Wroclaw (450 θέσεις- Οι 100 θέσεις είναι για το κοινό ΜΒΑ ΕΑΠ-Wroclaw) 
2.  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390 θέσεις) 
3.  Διοίκηση Μονάδων Υγείας (430 θέσεις) 
4.  Τραπεζική (455 θέσεις) 
5.  Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (450 θέσεις) 
6.  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140 θέσεις) 
7.  Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (120 θέσεις) 
8.  Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (370 θέσεις) 
9.  Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (85 θέσεις) 
10.  Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320 θέσεις) 
11.  Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100 θέσεις) 
12.  Διαχείριση Αποβλήτων (280 θέσεις) 
13.  Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (30 θέσεις) 
14.  Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (35 θέσεις) 
15.  Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (50 θέσεις) 
16.  Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (90 θέσεις) 
17.  Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (90 θέσεις) 
18.  Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (60 θέσεις) 
19.  Σχεδιασμός Φωτισμού (60 θέσεις) 
20.  Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (30 θέσεις) 
21.  Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (120 θέσεις) 
22.  Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (35 θέσεις) 
23.  Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (50 θέσεις) 
24.  Επιστήμες της Αγωγής (750 θέσεις) 
25.  Εκπαίδευση Ενηλίκων (250 θέσεις) 
26.  Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (120 θέσεις) 
 
 
•  Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  
•  Η έναρξη των σπουδών για τα παραπάνω προγράμματα θα γίνει το Φθινόπωρο του 2016. 
•  Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση)
•  Οι φοιτητές συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 5 του Ν.2552/97, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Καλούνται, επίσης,  προτού  υποβάλουν  αίτηση,  να  βεβαιωθούν  ότι  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  εισαγωγής  στο  πρόγραμμα σπουδών  της επιλογής τους, οι οποίες είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο www.eap.gr. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.  
 
Η υποβολή των  αιτήσεων θα  γίνει απο κλειστικά  μέσω του  διαδικτύου από την 1η  Νοεμβρίου 2015 έως τη 10η Δεκεμβρίου 2015
 
Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών αλλά και για την υποβολή της αίτησης, θα μπορούν να εξυπηρετούνται, κατά το ίδιο διάστημα, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. και να τηλεφωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα: (2610) 367317, 367327, 367336, 367355 και 367600.  
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν συνολικά μία και μόνο αίτηση. Εάν υποβληθεί αίτηση στη γενική κατηγορία δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή ΤΕΙ και αντίστροφα. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια κατηγορία είτε σε διαφορετική, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων. 
   
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο  Αριστοτέλους  18,  Περιβόλα  Πατρών  (κτίριο Διοίκησης).  Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  με  δική  τους  ευθύνη  να αναζητήσουν  τα  αποτελέσματα  της  κλήρωσης  (www.eap.gr  /  έλεγχος  σειράς  κατάταξης).  Επιπλέον,  τα αποτελέσματα  της κλήρωσης θα είναι στη διάθεση του Τύπου. Στην κλήρωση θα προηγηθούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο  έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
 
Οι αρχικώς επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες (κατηγορίες Α και Β) καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο αμέσως μετά την κλήρωση ώστε να πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής τους. Καλούνται επίσης όλοι οι παραπάνω, με δική τους ευθύνη, να αντλήσουν από το διαδίκτυο όλα τα απαραίτητα για την εγγραφή τους έντυπα, να τα συμπληρώσουν  και  να  τα  ταχυδρομήσουν  στο  Ε.Α.Π.  το  αργότερο  έως  και  την  Παρασκευή  15  Ιανουαρίου  2016 (αποκλειστική προθεσμία).  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλ. η 10η Δεκεμβρίου 2015, προσδιορίζει το τέλος του υπολογίσιμου χρόνου προϋπηρεσίας,  την  ημερομηνία  απόκτησης  του  τίτλου  ή  της  ισοτιμίας  ή/και  αντιστοιχίας  του  τίτλου  σπουδών  σας  καθώς  και οποιουδήποτε άλλου τίτλου απαιτείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής των προγραμμάτων σπουδών. 
 
Η άντληση των οδηγιών και των εντύπων για την εγγραφή των φοιτητών θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου
 
Όσοι υποψήφιοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για την αναζήτηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης καθώς  και  για  την  άντληση  των  απαραίτητων  για  την εγγραφή  τους  εντύπων  θα  μπορούν  να  εξυπηρετούνται,  από  τις  14 Δεκεμβρίου έως και τις 15 Ιανουαρίου 2016, και από τα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 9.00π.μ. – 19.00μ.μ. 

Για να υποβάλετε αίτηση, μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα του ΕΑΠ εδώ

Για να δείτε τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΕΑΠ πατήστε εδώ

Για τα στατιστικά επιτυχίας- πιθανότητες εισαγωγής στο ΕΑΠ το έτος 2015-2016 πατήστε εδώ

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο