Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού - Ορθή Επανάληψη

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού, σε μορφή ορθής επανάληψης, η προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών και η έγκριση λειτουργίας για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2024, στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου, ως εξής:

  • 26 σπουδαστών για τη Σχολή της Αθήνας,
  • 26 σπουδαστών για τη Σχολή της Θεσσαλονίκης και
  • 18 σπουδαστών για τη Σχολή της Ρόδου

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις για εισαγωγή σπουδαστών στην Σχολή, καλύπτονται σε ποσοστό 70% από αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και σε ποσοστό 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να επιλέξουν μόνο μία από τις δύο κατηγορίες εκπαίδευσης, (Π.Ε ή Δ.Ε), βάσει της οποίας επιθυμούν να μοριοδοτηθούν σε κάθε Σχολή, έχουν δε το δικαίωμα να δηλώσουν διαφορετική κατηγορία εκπαίδευσης σε διαφορετική Σχολή.
Παράδειγμα: Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να υποβάλει αίτηση ως ΠΕ στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας και ως ΔΕ στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης, αλλά δεν μπορεί να υποβάλει ως ΠΕ και ως ΔΕ στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας.

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να αποδεικνύουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον 2 (δύο) -πέραν της ελληνικής- ξένων γλωσσών.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν από 14.06.2022 μέχρι και 27.06.2022 στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής. H εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Ξεναγών γίνεται κατόπιν μοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων ανά κατηγορία εκπαίδευσης. Η σειρά εισαγωγής των υποψηφίων ανά κατηγορία εκπαίδευσης προκύπτει από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (βαθμός απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου, μεταπτυχιακοί τίτλοι για απόφοιτους ΠΕ, γνώση ξένων γλωσσών, κοινωνικά κριτήρια).

Δείτε αναλυτικά την ορθή επανάληψη της προκήρυξης με όλες τις πληροφορίες, καθώς και τις σχετικές αιτήσεις εισαγωγής εδώ.
*(Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, να εξετάσουν προσεκτικά τη νέα προκήρυξη, καθώς δεν αναφέρονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου οι τροποποιήσεις που έγιναν).

 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο