Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη 10ου κύκλου Προγράμματος Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας egg - enter•grοw•go

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «egg - enter•grow•go» (εφεξής το Πρόγραμμα ή το Πρόγραμμα egg ή egg) διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η Eurobank) και τη μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (εφεξής το Corallia). 

Το Πρόγραμμα egg αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στοχεύει στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Αποτελεί σήμερα το πλέον αναγνωρισμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης στην Ελλάδα των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών στα πιο καθοριστικά βήματα ανάπτυξής τους προς την επιχειρηματική καταξίωση και επιτυχία. 

Επιλέξιμοι τομείς / κλάδοι δραστηριότητας

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους τομείς/κλάδους δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία αξιοποιούν πολυετή ερευνητική δραστηριότητα ή κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη – Μεγάλα Δεδομένα, Κυβερνοασφάλεια, Τουριστικές Τεχνολογίες και Σύγχρονες Υπηρεσίες, Fintech, Ρομποτική, Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα, Βιομηχανία 4.0, Βιοτεχνολογία, Ιατρικές Τεχνολογίες και Μέθοδοι, Αγροτική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Ενέργεια, Εκπαίδευση – Σύγχρονες Μέθοδοι και Εργαλεία, μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (ανεργία, περίθαλψη, γήρανση, διατροφή, εκπομπές CO2, αντιμετώπιση επιπτώσεων Covid-19 κ.λπ.). Ενθαρρύνονται, επίσης, ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια που υιοθετούν πρακτικές ESG (Environmental, Social and Governance), καθώς και επιχειρηματικά σχέδια από σχήματα που ενδυναμώνουν έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας για συμμετοχή στο egg Start-Up ζητείται από τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν τον τομέα/κλάδο που ταιριάζει περισσότερο στο επιχειρηματικό τους σχέδιο για την υποβοήθηση και τον προγραμματισμό της διαδικασίας αξιολόγησης ως εξής:

 • Αναδυόμενες Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές (FinTech),
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ),
 • Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία, Διαδραστική Ψυχαγωγία και Διασκέδαση, Gaming,
 • Εφαρμογές Γεωπαρατήρησης και Γεωπληροφορικής, Διαστημικές Τεχνολογίες,
 • Εφαρμογές Cloud και Διαχείρισης Δεδομένων (Big Data),
 • Εφαρμογές και Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Προηγμένες Ηλεκτρονικές Συσκευές,
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Νέες Υπηρεσίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, 
 • Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού, Φιλοξενίας και Εστίασης,
 • Καινοτόμες Ιατρικές Εφαρμογές, Βιοτεχνολογία, Νέα Φαρμακευτικά Προϊόντα, 
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
 • Νέες και Ανοικτές Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Πλατφόρμες, Νέες Μέθοδοι Δημιουργίας Γνώσης,
 • Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
 • Νέες Μέθοδοι Οργάνωσης Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, 
 • Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων,
 • Προηγμένα Οικοδομικά Προϊόντα, Βιώσιμες Κατασκευές, Νέες Μέθοδοι Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας,
 • Προηγμένα Υλικά, Νέα Χημικά Προϊόντα, Νανοτεχνολογία,
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Διακίνησης και Αποθήκευσης Αγαθών, Μεταφορές, Logistics, 
 • Σύγχρονες και Εναλλακτικές Μορφές Παραγωγής και Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών, 
 • Τεχνολογίες και Εναλλακτικές Μορφές Γεωργίας, Υδατοκαλλιεργειών, Κτηνοτροφίας, 
 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ασφάλειας και Κυβερνοασφάλειας,
 • Άλλο (όπως θα προσδιοριστεί από τον υποψήφιο).

Υποβολή Υποψηφιότητας

Η υποβολή της υποψηφιότητας για το egg Start-Up γίνεται σε τυποποιημένο, ολιγοσέλιδο έντυπο (8 σελίδες μέγιστο), το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.theegg.gr και του οποίου οι προκαθορισμένες ενότητες αντιστοιχούν και καλύπτουν τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης. 

Οι Επιχειρηματικές Ομάδες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), το αργότερο μέχρι τις 3 Μαΐου 2022 και ώρα Ελλάδος 3:00 μ.μ.

Χρονοδιάγραμμα

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του egg Start-Up και δη των φάσεων της διαδικασίας αξιολόγησης (φάσης enter) θα αναρτάται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr). Αναμένεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα έχει ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουνίου 2022, οπότε αναμένεται και η εκκίνηση της φάσης grow της Πλατφόρμας Start-Up του 10ου κύκλου του Προγράμματος egg.

Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του egg - enter•grοw•gowww.theegg.gr.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο