Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Κάνε τη startup σου δυνατή επιχείρηση!

Μέσα σε 12 μήνες στο egg – enter grow go αποκτάς όλα όσα χρειάζεται μία δυνατή startup.

Εκπαιδεύεσαι, εξελίσσεις το business plan σου, δικτυώνεσαι για να βρεις στρατηγικούς συνεργάτες, και χρηματοδότηση με σκοπό να χτίσεις μια βιώσιμη επιχείρηση.

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «egg - enter.grow.go» διοργανώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και τη μονάδα Corallia του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης».

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την πλατφόρμα «egg Start-Up», η οποία απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες (cohort-1) ή στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους (cohort-2), την πλατφόρμα «egg Scale-Up», η οποία απευθύνεται σε πιο ώριμα startups που αναζητούν επιτάχυνση της προϊοντικής τους ανάπτυξης, αύξηση πωλήσεων ή/και (επόμενο) γύρο χρηματοδότησης, και την πλατφόρμα «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας Τουρισμού-Πολιτισμού» ή «egg Cluster Τουρισμού-Πολιτισμού», η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Τουρισμού και του Πολιτισμού, οι οποίες συνεργάζονται για την από κοινού διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης και την περαιτέρω επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Επιλέξιμοι τομείς/κλάδοι δραστηριότητας

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τους τομείς/κλάδους δραστηριότητας, εφόσον το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο πληροί τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, αριστείας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής, αλλά και της διεθνούς αγοράς. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία αξιοποιούν πολυετή ερευνητική δραστηριότητα ή κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη – Μεγάλα Δεδομένα, Κυβερνοασφάλεια, Τουριστικές Τεχνολογίες και Σύγχρονες Υπηρεσίες, Fintech, Ρομποτική, Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα, Βιομηχανία 4.0, Βιοτεχνολογία, Ιατρικές Τεχνολογίες και Μέθοδοι, Αγροτική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Ενέργεια, Εκπαίδευση – Σύγχρονες Μέθοδοι και Εργαλεία, ή/και αντιμετωπίζουν/προσφέρουν λύσεις σε μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις (ανεργία, περίθαλψη, γήρανση, διατροφή, εκπομπές CO2, αντιμετώπιση επιπτώσεων επιδημιών κ.λπ.). Ενθαρρύνονται, επίσης, ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια που υιοθετούν πρακτικές ESG (Environmental, Social and Governance), καθώς και επιχειρηματικά σχέδια από σχήματα που ενδυναμώνουν έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Υποβολή υποψηφιότητας

Οι Επιχειρηματικές Ομάδες οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.theegg.gr), το αργότερο μέχρι τις 13 Μαΐου 2024 και ώρα Ελλάδος 3:00 μ.μ., την υποψηφιότητά τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, νέα και ανακοινώσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως ανατρέξουν στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος www.theegg.gr.

Δείτε, επίσης, εδώ την αναλυτική προκήρυξη.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο