Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκηρύξεις μεταπτυχιακών: ΕΚΠΑ: Εκπαίδευση & Ανθρώπινα Δικαιώματα. ΑΠΘ: Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης

Τα τμήματα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής προκήρυξαν θέσεις εισαγωγής στα μεταπτυχιακά προγράμματα "Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα" και "Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης" αντίστοιχα.

Όσον αφορά στο μεταπτυχιακό "Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα"για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 προβλέπεται η εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών/τριών εκ των οποίων δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Institute of Education (ΙΟΕ) του University College London και δεκαπέντε (15) θα φοιτήσουν μόνο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Όσοι/ες επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια, όσοι/ες καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις) θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής. Η συνέντευξη για τους υποψηφίους του προγράμματος που προβλέπει φοίτηση και στο ΙΟΕ θα διεξαχθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στη λειτουργία του ΠΜΣ καταβάλλοντας δίδακτρα ως εξής: α. Οι φοιτητές του Κοινού Προγράμματος κατά το α΄ έτος σπουδών καταβάλλουν τέλος εγγραφής 100 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα προβλεπόμενα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Κατά το β΄ έτος σπουδών καταβάλλουν τέλος εγγραφής 100 € και δίδακτρα 900 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. β. Οι φοιτητές του Χωριστού Προγράμματος καταβάλλουν για κάθε έτος σπουδών τέλος εγγραφής 100 € και δίδακτρα 900 € στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8/5/2015

Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού πατήστε εδώ

Για την αναλυτική προκήρυξη πατήστε εδώ

 

Όσον αφορά στο μεταπτυχιακό "Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης", του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, θα γίνουν δεκτοί πενήντα (50) φοιτητές στις ακόλουθες κατευθύνσεις

Α΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (25 άτομα)

Β΄ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας (25 άτομα)

Για την επιλογή των υποψηφίων, συνεκτιμώνται εκτός από τα τυπικά προσόντα, η επίδοση σε γραπτές εξέτάσεις και η ατομική συνέντευξη. Για να προχωρήσει στη διαδικασία της συνέντευξης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 μονάδες στη γραπτή εξέταση (άριστα 60).

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής κρίνεται επίσης απαραίτητη η γνώση μιας από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, η επάρκεια της οποίας πιστοποιείται είτε με πτυχίο πανεπιστημίου στις παραπάνω γλώσσες είτε με βάση αναγνωρισμένα διπλώματα επιπέδου Proficiency για την αγγλική γλώσσα, επιπέδου Sorbone II ή DALF για τη γαλλική γλώσσα και επιπέδου Kleines Sprachdiplom για τη γερμανική γλώσσα ή με γραπτές εξετάσεις.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας και εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ μπορεί να επαναλάβει την εξέταση μετά από τρεις (3) μήνες.

Για κάθε χρόνο φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν συμμετοχή-εισφορά 500 ευρώ για κάλυψη διοικητικών και επιστημονικών αναγκών του ΔΠΜΣ, δηλαδή οι φοιτητές θα καταβάλλουν 1000 ευρώ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για τη διευκόλυνση των εργαζομένων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 20 /5/2015

Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού πατήστε εδώ

Για να δείτε την αναλυτική προκήρυξη πατήστεεδώ

Κάντε Like στη σελίδα μας facebook για να ενημερώνεστε για όλες τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο