Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκηρύξεις μεταπτυχιακών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Οκτώ (8) μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ανακοίνωσαν προκηρύξεις θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.  Εκτός από αποφοίτους Ιατρικής,  και σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ορισμένα από  απευθύνονται σε Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς καθώς και απόφοιτους Διοίκησης, Ευρωπαϊκών Σπουδών κτλ. Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε πρόγραμμα, όπως διάρκεια σπουδών, δίδακτρα, αναλυτική προκήρυξη, πατήστε στον τίτλο του προγράμματος που σας ενδιαφέρει.

Αιτήσεις έως 5/6/2015.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Εργασίας και άλλων συναφούς αντικειμένου τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Αιτήσεις έως 30/6/2015.

Γίνονται δεκτοί: Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, MME,  Διαιτολογίας, Φυσικής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Εκπαίδευσης της Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Μουσικών Σπουδών, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Επισκεπτών−τριών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

 

Αιτήσεις έως 9/6/2015.

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας  ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Αιτήσεις έως 19/6/2015.

Γίνονται δεκτοί : πτυχιούχοι Ιατρικής, πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ με συναφές γνωστικό αντικείμενο (Νοσηλευτική, Φαρμακολογία, Βιολογία κλπ) ή Σχολών Φιλοσοφίας, Νομικής, Διοίκησης, Οικονομικών, Ευρωπαϊκών  Σπουδών  κλπ.  της  ημεδαπής  ή  αντίστοιχων  τμημάτων  ομοταγών ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής  οι  οποίοι  έχουν  αποδεδειγμένα  ειδικό  ενδιαφέρον, προϋπηρεσία ή εμπειρία σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Αιτήσεις έως 10/7/2015.

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, ΤΕΕΦΑ και συναφών ειδικοτήτων Πανεπιστημίων, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και από Τμήματα Γεωπονικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 2083/92 και 2916/2001.

 

Αιτήσεις έως 5/6/2015.

Γίνονται δεκτοι απόφοιτοι των τμημάτων Νοσηλευτικής ή αντιστοίχων Τμη­μάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας, καθώς και υποψηφιότητες αποφοίτων ΤΕΙ.

 

Αιτήσεις έως 31/12/2015.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Eπιστημών Υγείας, (Ιατρικής και Νοσηλευτικής) και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας) των Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Τμημάτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπευτών)της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Αιτήσεις  έως 25/9/2015.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Νοσηλευτικής και Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, αν ενδιαφέρεστε για μεταπτυχιακά προγράμματα σε Επιστήμες Υγείας μπορείτε να δείτε όλα τα ΜΠΣ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ  που έχουν προκηρύξει θέσεις εδώ

Κάνοντας Like στη σελίδα μας στο facebook θα μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές.

Τέλος, από τον πίνακα της κεντρικής μας σελίδας http://www.eduguide.gr μπορείτε να εξερευνήσετε την πληρέστερη βάση δεδομένων με τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά προγράμματα με βάση τα κριτήρια που σας ενδιαφέρουν.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο