Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ): “Επιμόρφωση Επαγγελματιών Σε Θέματα Διαχείρισης Της Αναπηρίας”

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου  Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) με τίτλο: Επιμόρφωση Επαγγελματιών Σε Θέματα Διαχείρισης Της Αναπηρίας.  

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος:

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επαγγελματιών σε Θέματα Διαχείρισης της Αναπηρίας απευθύνεται σε διάφορους επαγγελματίες, οι οποίοι ασχολούνται με επαγγέλματα παροχής βοηθείας, αγωγής, υγείας, ψυχικής ενδυνάμωσης ή εκπαίδευσης και έρχονται αντιμέτωποι με θέματα αναπηρίας. Στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων και η απόκτηση κατάλληλων εμπειριών όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε άτομα με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια με εκπαιδευτικές ενότητες σχετικές με τα είδη και τις μορφές αναπηρίας, τους τρόπους προσέγγισης των ατόμων με αναπηρία καθώς και πρακτικές διαχείρισης της αναπηρίας. Στα σεμινάρια αυτά θα μπορούν να συμμετάσχουν και επαγγελματίες που έχουν οι ίδιοι κάποια μορφή αναπηρίας. Οι επιμορφούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με όλες τις κατηγορίες αναπηρίας με βάση τα σύγχρονα ευρήματα των επιστημονικών κλάδων (ψυχολογίας, παιδαγωγικής, κοινωνιολογίας, ιατρικής) που επικεντρώνονται στον συγκεκριμένο πεδίο, γεγονός που θα συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τα άτομα με αναπηρία και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

Περιεχόμενο Προγράμματος:

Το Περιεχόμενο του Προγράμματος, αυτό περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με τα είδη και τις μορφές αναπηρίας, τους τρόπους προσέγγισης των ατόμων με αναπηρία καθώς και πρακτικές διαχείρισης της αναπηρίας. Ειδικότερα το περιεχόμενο του Προγράμματος διαρθρώνεται ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αναπηρία και Ειδική Αγωγή

Α) Προβληματισμοί, προοπτικές και προκλήσεις του σήμερα. (10 ώρες)

Β) Άτομα με ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Γνωστικές & ψυχολογικές προσεγγίσεις. Πρακτικές αντιμετώπισης τους. (10 ώρες)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Νοητική καθυστέρηση

Α) Ορισμός, ταξινόμηση, αξιολόγηση. (10 ώρες)

Β) Άτομα με νοητική καθυστέρηση και η διαχείρισή τους. (10 ώρες)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Τύφλωση και προβλήματα όρασης

Α) Ψυχολογική-Κοινωνιολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση (10 ώρες)

Β) Διαχείριση ατόμων με προβλήματα όρασης. Η μέθοδος Braille (10 ώρες)

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Κώφωση και προβλήματα ακοής 

Α) Θεωρητική προσέγγιση (10 ώρες)

Β) Διαχείριση ατόμων με προβλήματα ακοής. Η ελληνική νοηματική γλώσσα. (10 ώρες)

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Κινητικές αναπηρίες – Πολυαναπηρίες

Α) Χαρακτηριστικά γνωρίσματα (10 ώρες)

Β) Διαχείριση ατόμων με σωματική αναπηρία. (10 ώρες)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Άτομα με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές

Α) Ψυχολογική-Κοινωνιολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση (10 ώρες)

Β) Διαχείριση ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (10 ώρες)

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Προβλήματα συμπεριφοράς – Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα

Α) Οριοθετήσεις. (10 ώρες)

Β) Άτομα με προβλήματα Λόγου και Ομιλίας: Συμπτωματολογία και αντιμετώπιση (10 ώρες)

ΕΝΟΤΗΤΑ Η: Γονείς και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία

Α) Συμβουλευτική (10 ώρες)

Β) Υποστηρικτικές Δομές Ατόμων με αναπηρία (10 ώρες)

Κάθε επιμορφούμενος σε συνεργασία με τους διδάσκοντες θα εκπονήσει τελική εργασία, η οποία και θα αποτελέσει κριτήριο επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος. Οι εργασίες θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (cd) με την ολοκλήρωση του Κύκλου.

Την ευθύνη του προγράμματος θα έχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το οποίο θα συντάξει την τήρηση Μητρώου αποφοίτων, τα ωράρια διεξαγωγής, την παραγωγή του σχετικού επιμορφωτικού υλικού και την αξιολόγηση της λειτουργίας του Προγράμματος.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος-όροι συμμετοχής:

Το πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων θα διεξαχθεί σε συνεργασία τριών Πανεπιστημίων της χώρας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων θα διεξαχθεί και στις τρεις πόλεις (Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα) και προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2015 ενώ ο δεύτερος κύκλος θα υλοποιηθεί μόνο στα Ιωάννινα και αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2015. Τα μαθήματα θα υλοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα, απογευματινές κυρίως ώρες ή και Σάββατο πρωί. Μέρος των μαθημάτων θα υλοποιηθεί από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η διάρκεια του κάθε κύκλου υπολογίζεται σε 4 μήνες περίπου.

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν επαγγελματίες, ηλικίας 25-64 ετών, οι οποίοι απασχολούνται με επαγγέλματα παροχής βοηθείας, αγωγής, υγείας, ψυχικής ενδυνάμωσης ή εκπαίδευσης (βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές, ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, διοικητικοί υπάλληλοι μονάδων υγείας και πρόνοιας, κοινωνικοί φροντιστές κλπ) και έρχονται αντιμέτωποι με θέματα αναπηρίας. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον απαιτούμενο αριθμό (25 επιμορφούμενοι ανά κύκλο), θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν προηγούμενη κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης της αναπηρίας. Οι επιμορφούμενοι θα αξιολογηθούν με κριτήρια την ανελλιπή φοίτηση και την εκπόνηση τελικής εργασίας. Σημειώνεται ότι θα επιτραπεί στους επιμορφούμενους να απουσιάσουν για 15 το πολύ ώρες, δηλαδή το 10% του προγράμματος σπουδών. Το πρόγραμμα επικαιροποίησης αντιστοιχεί σε 25 πιστωτικές μονάδες (ECTS), σύμφωνα με τον κανονισμό αντιστοίχισης πιστωτικών μονάδων ανά εκπαιδευτικές ώρες διδασκαλίας και μελέτης των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων. Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στους/στις συμμετέχοντες/χουσες Πιστοποιητικό Συμμετοχής το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών.

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τον πρώτο Κύκλο Σπουδών θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα μεταξύ 18/12/2014 έως 08/01/2015. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση και το βιογραφικό τους σημείωμα στο pegaptde@cc.uoi.gr και στη συνέχεια μέσω συμβατικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση:

Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

451 10 Ιωάννινα.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2651005878 πρωινές ώρες ή από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους του προγράμματος σε κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα:

1) Σούλης Σπυρίδων-Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τηλ: 26510-05664, email: ssoulis@cc.uoi.gr

2) Παπαδόπουλος Κων/νος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ: 2310-891403, email: kpapado@uom.gr

3) Χαράλαμπος Λεμονίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τηλ: 23850-55021, email: xlemon@uowm.gr

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη σε μορφή word πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο