Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης/Εξειδίκευσης «Dual 2+1 2018-2019» για απόφοιτους ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τη DEKRA Αkademie GmbH ανέλαβε την υλοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης/Εξειδίκευσης «Dual 2+1 2018-2019» αποφοίτων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ του Τουριστικού Τομέα για τις ειδικότητες

 • «Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης»,
 • «Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» και
 • «Υπεύθυνος εστιατορίου και επισιτισμού (F+B manager)»,

συνολικής διάρκειας έως 9 μηνών [3 μήνες θεωρητική/εργαστηριακή κατάρτιση και 5 έως 6 μήνες ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (on the job training) σε επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου].

Η ειδικότητα «Υπεύθυνος εστιατορίου και επισιτισμού (F+B manager)» προέκυψε και αποφασίστηκε μετά από έρευνα των αναγκών της Αγοράς Εργασίας και αφορά τους απόφοιτους των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ των ειδικοτήτων «Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης» και «Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας».

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης/Εξειδίκευσης «Dual 2+1 2018-2019» είναι:

 • Η απόκτηση συμπληρωματικής κατάρτισης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην ειδικότητα «Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης», «Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» και «Υπεύθυνος εστιατορίου και επισιτισμού (F+B manager)».
 • Η σύνδεση της Μαθητείας με το θεσμό της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την βελτιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων των Σχολών με σκοπό την υιοθέτηση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών τους και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Η ευκαιρία για τους ωφελούμενους του προγράμματος να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και την υπάρχουσα εργασιακή τους εμπειρία με σκοπό την ενδυνάμωση των προσόντων τους.
 • Η εξασφάλιση μακροπρόθεσμης παραμονής των καταρτιζομένων στις επιχειρήσεις.
 • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα.

Διάρκεια προγράμματος

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Dual 2+1 2018-2019» έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες (το μέγιστο), αποτελούμενο από:

 • Τρεις (3) μήνες θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων (Ιανουάριος – Απρίλιος 2019) και
 • Πέντε (5) έως έξι (6) μήνες ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (on the job training) σε επιχειρήσεις (Άνοιξη & Καλοκαίρι 2019)

Οι καταρτιζόμενοι κατά την περίοδο της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (on the job training) θα αμείβονται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απασχολούμενοι με σύμβαση πλήρους εργασίας.

Ωφελούμενοι

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης/Εξειδίκευσης «Dual 2+1 2018-2019» απευθύνεται στους αποφοίτους ειδικοτήτων στον τομέα του Τουρισμού των ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ και θα αφορά τη δημιουργία των παρακάτω τμημάτων:

 1. Τμήμα «Υπευθύνου εστιατορίου και επισιτισμού (F+B manager)» στο Ηράκλειο Κρήτης
 2. Τμήμα «Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» στην Αθήνα
 3. Τμήμα «Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης» στη Λάρισα
 4. Τμήμα «Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης» στο Μεσολόγγι ή στην Πάτρα (εφόσον αυτό είναι εφικτό)

Κριτήρια επιλογής

Δικαίωμα εγγραφής στο παραπάνω πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι/ες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν λάβει πτυχίο «Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης» ή «Τεχνίτη Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» από τις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ.
 2. Να έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 έως 1998.
 3. Να έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
 4. Να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή εξασφαλισμένη αναβολή στράτευσης έως τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης.
 5. Να έχουν συμμετάσχει σε προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση.
 6. Να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την συνέντευξη και αξιολόγηση.

Tόπος Υλοποίησης προγράμματος

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης/Εξειδίκευσης «Dual 2+1 2018-2019» θα υλοποιηθεί από τα ΚΕΚ/ΟΑΕΔ Αθηνών, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας και -σε περίπτωση που αυτό καταστεί εφικτό- Μεσολογγίου ή Πάτρας κάνοντας χρήση των εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων των δομών αυτών.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Βασίζεται στο πρόγραμμα του Γ’ έτους της Π.Σ.Ε.Κ. με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις, όπως το ότι δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, οι αντίστοιχες ώρες των οποίων θα διατεθούν σε μαθήματα ειδικότητας.

Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης/Εξειδίκευσης «Dual 2+1 2018-2019» είναι επιχειρήσεις που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και διαθέτουσες υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό για την παροχή ποιοτικής κατάρτισης στον χώρο της επιχείρησης.

Η επιλογή των παραπάνω επιχειρήσεων θα γίνει από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την «DEKRA Akademie GmbH».

Πιστοποίηση Προσόντων

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης/Εξειδίκευσης «Dual 2+1 2018-2019» οδηγεί σε ένα επίπεδο επάρκειας που είναι ισοδύναμο με αυτό της γερμανικής τριετούς φοίτησης στην ειδικότητα της μαγειρικής τέχνης.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι απόφοιτοι θα μπορούν να αιτηθούν δήλωση συμμόρφωσης με το γερμανικό σύστημα στο ΙΗΚ FOSA στη Νυρεμβέργη. Αυτή η διαδικασία διενεργείται σε ατομική βάση για τους αποφοίτους που σκοπεύουν να εργαστούν στη Γερμανία. Μια τέτοια αίτηση προϋποθέτει την ύπαρξη αναγνωρισμένου πτυχίου ΕΕΚ από ένα ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό των ΕΠΑΣ αντιπροσωπεύει ένα τέτοιο πτυχίο.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από ιδίους πόρους του ΟΑΕΔ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν έως την 1η Νοεμβρίου 2018 (ημερομηνία αποστολής / σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχ. διεύθυνση:

ΟΑΕΔ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δ/νση Α3, Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56, Άλιμος,
με την ένδειξη: για το πρόγραμμα «Dual 2+1 2018-2019»

τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο Αίτησης
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Τίτλο Σπουδών (φωτοαντίγραφο)
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)
 5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (φωτοαντίγραφο)
 6. Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης (φωτοαντίγραφο)
 7. Πιστοποιητικό υγείας (φωτοαντίγραφο)
 8. Φωτογραφίες (3)

Ο ΟΑΕΔ, και αφού ελέγξει την επιλεξιμότητα των υποψηφίων, θα επικοινωνήσει μαζί τους, προκειμένου να οριστεί η ώρα και ο τόπος συνέντευξης που θα γίνει από στελέχη του ΟΑΕΔ, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, της DEKRA Αcademie GmbH και των επιχειρήσεων με σκοπό να διερευνηθούν οι κλίσεις και τα προσόντα των υποψηφίων και να υποδειχθούν οι υποψήφιοι σε κατάλληλες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων από την επιτροπή, θα γίνει η τελική επιλογή από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έχουν εγκριθεί για συνεργασία.

Οι συγκεκριμένες συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αφού αξιολογήσουν, επιλέξουν και δεχθούν τους αντίστοιχους σπουδαστές, θα τους χορηγήσουν προσύμφωνο συνεργασίας για την πραγματοποίηση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (on the job training) στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όπου οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απασχολούμενοι με σύμβαση πλήρους εργασίας.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο