Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προδημοσίευση 2ης Προκήρυξης της Δράσης: Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες ότι επίκειται η 2η Προκήρυξη της Δράσης: Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών. Η έναρξη των υποβολών Ερευνητικών Προτάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης αναμένεται τον Νοέμβριο του 2018.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω Δράσης ανέρχεται στο ύψος των 16.580.000 ευρώ και έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας στα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες (ΜΕ).

Μέσα από αυτή τη Δράση δίνεται η ευκαιρία σε Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/τριες ΜΕ να διαμορφώσουν καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία και σταδιοδρομία. Τα Ερευνητικά Έργα των ΜΕ θα υλοποιηθούν σε Φορείς Υποδοχείς της Ελλάδας (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα, κτλ), εμπλουτίζοντας σημαντικά τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σ’ αυτά. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού της χωράς, στοχεύοντας στην παραμονή των νεών επιστημόνων και στην προσέλκυση αυτών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο. Η Προκήρυξη και αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στην εν λόγο Δράση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., www.elidek.gr. Επίσης, η Προκήρυξη θα δημοσιευτεί  και στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.gsrt.gr  

erevna.minedu.gov.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο