ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) Εκπαιδευτικά Νέα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency- EMSA), με έδρα τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, προσφέρει εννέα (9) θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 3-6 μηνών. 

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει στόχο να προσφέρει στους trainees επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της νομοθεσίας για τη θαλάσσια ασφάλεια, της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας. 

Η πρακτική άσκηση θα διαρκέσει από την 1η Μαρτίου 2019 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019. 

Οι θέσεις που προσφέρονται αφορούν διάφορους κλάδους και είναι οι ακόλουθες:

  1. Unit A.1.1 ‘Human Resources – Missions Cell’
  2. Unit A.1.2 ‘Internal Support – Events cell’
  3. Unit A.3.1 ‘ICT Operations’
  4. Unit B.1.2 ‘Standards for Seafarers’
  5. Unit B.2.1 ‘Ship Safety & Marine Equipment’
  6. Unit B.3.1 ‘Training and Cooperation’
  7. Unit C.2.2 ‘Maritime Support Services’
  8. Unit C.3.1 Institutional Services
  9. Unit C.4.3 Testing and Application Monitoring

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2018.

Βρείτε την αίτηση καθώς και την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα