Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) Εκπαιδευτικά Νέα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (European Maritime Safety Agency- EMSA), με έδρα τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, προσφέρει εννέα (9) θέσεις πρακτικής άσκησης διάρκειας 3-6 μηνών. 

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει στόχο να προσφέρει στους trainees επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της νομοθεσίας για τη θαλάσσια ασφάλεια, της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας. 

Η πρακτική άσκηση θα διαρκέσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Οι θέσεις που προσφέρονται αφορούν διάφορους κλάδους και είναι οι ακόλουθες:

  • ‘Executive Office’
  • Unit A.1.1 ‘Human Resources – Missions Cell’
  • Unit A.1.2 ‘Internal Support – Events cell’
  • Unit A.2.1 ‘Legal Affairs’
  • Unit A.3.1 ‘ICT Operations’
  • Unit B.1.4 ‘Analysis and Assessment’
  • Unit B.2.1 ‘Ship Safety & Marine Equipment’
  • Unit B.3.1 ‘Training and Cooperation’
  • Unit C.4.1 ‘Maritime Support Services’

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 12 Ιουνίου 2019.

Βρείτε την αίτηση καθώς και την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

eduguide App
Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα