Ποιά είναι η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων ανά γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης Shanghai Εκπαιδευτικά Νέα

Ο πίνακας κατάταξης Academic Ranking of World Universities (ARWU), κατάταξη γνωστή ως Shanghai ranking, δημοσιεύεται ετησίως από τον οργανισμό Shanghai Ranking Consultancy και ιστορικά, είναι η πρώτη λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων, η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά το 2003 προερχόμενη από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiao Tong University της Κίνας. Η λίστα κάθε χρόνο αξιολογεί περισσότερα από 1200 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και δημοσιεύει τα 500 καλύτερα από αυτά, ενώ θεωρείται από τις κορυφαίες και γνωστότερες λίστες κατάταξης Πανεπιστημίων. Από το 2009 δημοσιεύει κάθε χρόνο πίνακες κατάταξεις ανά επιστημονικό κλάδο (Global Ranking of Academic Subjects). Στις 15 Αυγούστου 2020 δημοσίευσε τη λίστα των καλύτερων πανεπιστήμιων ανά επιστημονικό αντικείμενο για το 2020. Η λίστα φέτος κατέταξε περισσότερα από 4000 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε 54 επιστημονικά πεδία.

Τα κριτήρια της λίστας ARWU αφορούν κατά κύριο λόγο την έρευνα. Η κατάταξη έχει ως βασικά κριτήρια τις δημοσιεύσεις στο επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων Scopus και, κυρίως, την απήχηση (impact) των δημοσιεύσεων παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται στοιχεία από την βάση της Web of Science, όπως ο αριθμός των δημοσιεύσεων,  των ετεροαναφορών (citations), των δημοσιεύσεων από διεθνείς συνεργασίες, των δημοσιεύσεων σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά, καθώς και ο αριθμός του προσωπικού του Πανεπιστημίου που παρέλαβε κάποιο σημαντικό επιστημονικό βραβείο.

Στις κατατάξεις της λίστας ARWU στους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους (Global Ranking of Academic Subjects) για το έτος 2020 αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια κατέχουν σημαντικές θέσεις.

Όπως μπορείτε να δείτε από την κατάταξη, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι 7ο στον κόσμο στον κλάδο της Επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού, στις θέσεις 101-150 στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορών και 32ο στη Ναυτική/Θαλάσσια Τεχνολογία.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει πολύ σημαντικές επιδόσεις στον τομέα της Φυσικής (θέσεις 101-150),  Οδοντιατρικής (θέσεις 101-150), της Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής (θέσεις 151-200), Βιολογία του Ανθρώπου (θέσεις 201-300) και της Κλινικής Ιατρικής (θέσεις 201-300). 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι στις θέσεις 51-75 παγκοσμίως στον κλάδο της Δημόσιας Υγείας ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διακρίθηκε στις θέσεις 101-150 στην Κτηνιατρική και στις θέσεις 101-150 στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εμφανίζεται σε καλές θέσεις σε αρκετά γνωστικά πεδία, όπως στη Μηχανική Τηλεπικοινωνιών (101-150), και τις Πολιτικές Επιστήμες (301-400), στο Managemet  (401-500) και ακόμη, είναι το μόνο ελληνόφωνο Πανεπιστήμιο στις πρώτες 300 θέσεις παγκοσμίως στον τομέα της Εκπαίδευσης (θέσεις 101-150), ενώ το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε επίσης πολύ καλές επιδόσεις στη νοσηλευτική (101-150).

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης  διακρίθηκε στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες στις θέσεις 151-200 και στα Μαθηματικά στις θέσεις 201-300.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα στη Μηχανική Τηλεπικοινωνιών (76-100), στην Επιστήμη και τεχνολογία Μεταφορών και Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (101-150), στις Κτηνιατρικές Επιστήμες (θέσεις 101-150), στην Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική (151-200), στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες (151-200) και στις Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημική Μηχανική (201-300)

Τέλος, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στις θέσεις 101-150 στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων.

Παρακάτω, η ομάδα του eduguide έχουμε συγκεντρώσει και σας παρουσιάζουμε αναλυτικά την κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά και των Πανεπιστημίων της Κύπρου σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους.

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2020

LIFE SCIENCES (ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Biological Sciences (Επιστήμες Βιολογίας)
301-400           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών   
401-500           Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων      

Human Biological Sciences  (Βιολογία του Ανθρώπου)
201-300           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών                                

Agricultural Sciences (Γεωπονικές Επιστήμες)
301-400           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    
401-500           Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Veterinary Science (Κτηνιατρική)
101-150          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
101-150          Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας        

MEDICAL SCIENCES (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Clinical Medicine (Κλινική Ιατρική)
201-300           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400           Πανεπιστήμιο Κρήτης
301-400           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400          Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Public Health (Δημόσια Υγεία)
51-75                Πανεπιστήμιο Κρήτης           
101-150           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
151-200           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
401-500           Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Dentistry (Οδοντιατρική)
101-150           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Nursing (Νοσηλευτική)
101-150           Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
151-200           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Medical Technology (Ιατρική Τεχνολογία)
201-300           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (Φαρμακευτική & Φαρμακευτικές Επιστήμες)
201-300          Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400           Πανεπιστήμιο Κρήτης
401-500           Πανεπιστήμιο Πάτρας
401-500           Πανεπιστήμι Θεσσαλίας

NATURAL SCIENCES (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Chemistry (Χημεία)
401-500           Πανεπιστήμιο Κρήτης

Mathematics (Μαθηματικά)
201-300           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο          
201-300           Πανεπιστήμιο Κρήτης
401-500           Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων       

Physics (Φυσική)
101-150           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο   
301-400           Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
401-500           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης       

Earth Sciences (Επιστήμες της Γης)
401-500           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ecology (Οικολογία)
401-500           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Atmospheric Science (Ατμοσφαιρικές Επιστήμες)
151-200           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
151-200           Πανεπιστήμιο Κρήτης
151-200           Πανεπιστήμιο Πάτρων
201-300           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

SOCIAL SCIENCES (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Economics (Οικονομικά)
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Management
401-500           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500           Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
401-500           Πανεπιστήμιο Κύπρου

Business Administration (Διοίκηση Επιχειρήσεων)
301-400           Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού
101-150          Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
151-200          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Political Sciences (Πολιτικές Επιστήμες)
301-400          Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400          Πανεπιστήμιο Κύπρου

Education (Εκπαίδευση)
151-200           Πανεπιστήμιο Κύπρου
301-400           Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
401-500           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500           Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ENGINEERING  (ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Mechanical Engineering (Μηχανολόγων Μηχανικών)
201-300           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
201-300           Πανεπιστήμιο Πάτρων

Electrical & Electronic Engineering  (Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική)
151-200           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
201-300           Πανεπιστήμιο Πάτρων
301-400           Πανεπιστήμιο Κύπρου
401-500           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Automation & Control (Aυτοματοποίηση)
151-200           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Telecommunication Engineering (Μηχανική Τηλεπικοινωνιών)
76-100             Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
101-150           Πανεπιστήμιο Κύπρου
201-300           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
201-300           Πανεπιστήμιο Πατρών

Instruments Science & Technology (Επιστημονικών Οργάνων & Τεχνολογίας)
201-300           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Computer Science & Engineering Πληροφορική και Μηχανική Υπολογιστών
301-400           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
401-500          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Civil Engineering (Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού)
7                    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
101-150         Πανεπιστήμιο Πατρών
201-300         Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Chemical Engineering (Χημική Μηχανική)
201-300          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400          Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400          Πανεπιστήμιο Πατρών

Materials Science & Engineering (Επιστήμη και Μηχανική Υλικών )
401-500          Πανεπιστήμιο Κρήτης

Energy Science & Engineering (Επιστήμη και Μηχανική της Ενέργειας)
201-300          Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400          Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Environmental Science & Engineering (Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική)
301-400           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400           Πανεπιστήμιο Πατρών

Food Science & Technology (Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων)
101-150         Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
101-150         Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Biotechnology (Βιοτεχνολογία)
301-400           Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400           Πανεπιστήμιο Πατρών
401-500           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Marine/Ocean Engineering (Ναυτική/Θαλάσσια Τεχνολογία)
32                   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Transportation Science & Technology (Επιστήμη και τεχνολογία Μεταφορών)
101-150           Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
151-200           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

SPORTS SCIENCE (ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ)

101-150           Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
151-200           Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
151-200           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300           Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Σύμφωνα με την κατάταξη, οι ΗΠΑ κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε 35 από τα 54 επιστημονικά πεδία. Τα πανεπιστήμια με τις καλύτερες επιδόσεις είναι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με 14 επιστημονικά πεδία στην κορυφή και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) με 5 επιστημονικά πεδία στην κορυφή. Άλλα πανεπιστήμια που κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία περιλαμβάνουν το Πενσυλβάνια, το Κολοράντο και το Nanyang Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. 

Δείτε όλες τις κατατάξεις ανά επιστημονικό πεδίο στο ακόλουθο link:

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html 

Για αναπαραγωγή των άρθρων του eduguide από άλλες ιστοσελίδες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε πρώτα τους όρους χρήσης του eduguide, παραγραφος 4

Αν θέλετε να ενημερώνεστε για άρθρα όπως αυτό; κάντε μας

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα