Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ποιά είναι η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων ανά γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης Shanghai

Ο πίνακας κατάταξης Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2022, κατάταξη γνωστή ως Shanghai Ranking, δημοσιεύεται ετησίως από τον οργανισμό Shanghai Ranking Consultancy και ιστορικά, είναι η πρώτη λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων, η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά το 2003 προερχόμενη από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiao Tong University της Κίνας. Η λίστα κάθε χρόνο αξιολογεί περισσότερα από 1500 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και δημοσιεύει τα 500 καλύτερα από αυτά, ενώ θεωρείται από τις κορυφαίες και γνωστότερες λίστες κατάταξης Πανεπιστημίων. Από το 2009 δημοσιεύει κάθε χρόνο πίνακες κατάταξεις ανά επιστημονικό κλάδο (Global Ranking of Academic Subjects). Στις 18 Ιουλίου 2022 δημοσίευσε τη λίστα των καλύτερων πανεπιστήμιων ανά επιστημονικό αντικείμενο για το 2022. Η λίστα φέτος κατέταξε περισσότερο από 1800 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε 54 επιστημονικά πεδία.

Στις κατατάξεις της λίστας ARWU στους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους (Global Ranking of Academic Subjects) για το έτος 2022 αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια κατέχουν σημαντικές θέσεις.

Όπως μπορείτε να δείτε από την κατάταξη, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι 5ο στον κόσμο στον κλάδο της Επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού και 48ο στη Ναυτική/Θαλάσσια Τεχνολογία.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει πολύ σημαντικές επιδόσεις στον τομέα της Οδοντιατρικής (θέσεις 76-100), Κλινική Ιατρική, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών (θέσεις 101-150), και Νοσηλευτικής, Φυσική, Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορών, Επιστήμη και Μηχανική της Ενέργειας, Δημόσια Υγεία (θέσεις 151-200).

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι στις θέσεις 101-150 παγκοσμίως στον κλάδο της Δημόσιας Υγείας και στις θέσεις 151-200 στον κλάδο της Ατμοσφαιρικές Επιστήμες ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διακρίθηκε στις θέσεις 151-200 στην Κτηνιατρική και στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα στη Μηχανική Τηλεπικοινωνιών (76-100), Κτηνιατρική, Δημόσια Υγεία, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών (101-150) και στην Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική,  Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορών (151-200)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μόνο ελληνόφωνο Πανεπιστήμιο στις πρώτες 300 θέσεις παγκοσμίως στον τομέα της Διοίκηση Επιχειρήσεων (θέσεις 201-300).

Τέλος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εμφανίζεται σε καλές θέσεις σε αρκετά γνωστικά πεδία, όπως στην Εκπαίδευση (201-300), στις Πολιτικές Επιστήμες (201-300), στη Βιολογία του Ανθρώπου (201-300), και στην Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική (201-300) ενώ το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε επίσης πολύ καλές επιδόσεις στη Φιλοξενία και Διαχείριση Τουρισμού (51-75) στη Νοσηλευτική (101-150).

Παρακάτω, η ομάδα του eduguide έχουμε συγκεντρώσει και σας παρουσιάζουμε αναλυτικά την κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά και των Πανεπιστημίων της Κύπρου σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους.

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2022

LIFE SCIENCES (ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Biological Sciences (Επιστήμες Βιολογίας)
301-400 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών   
301-400 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων      

Human Biological Sciences  (Βιολογία του Ανθρώπου)
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    
401-500 Πανεπιστήμιο Κρήτης        

Agricultural Sciences (Γεωπονικές Επιστήμες)
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    
401-500 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Veterinary Science (Κτηνιατρική)
101-150 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης        
151-200 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας        

MEDICAL SCIENCES (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Clinical Medicine (Κλινική Ιατρική)
101-150 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400 Πανεπιστήμιο Κρήτης
301-400 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Public Health (Δημόσια Υγεία)
101-150 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
101-150 Πανεπιστήμιο Κρήτης
151-200 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
401-500 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Dentistry (Οδοντιατρική)
76-100 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Nursing (Νοσηλευτική)
101-150 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
151-200 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Medical Technology (Ιατρική Τεχνολογία)
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (Φαρμακευτική & Φαρμακευτικές Επιστήμες)
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Πανεπιστήμιο Κρήτης
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500 Πανεπιστήμιο Πατρών

NATURAL SCIENCES (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Mathematics (Μαθηματικά)
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400 Πανεπιστήμιο Κρήτης
401-500 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
401-500 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Physics (Φυσική)
151-200 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
301-400 Πανεπιστήμιο Κύπρου
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
401-500 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
401-500 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Chemistry (Χημεία)
401-500 Πανεπιστήμιο Κρήτης

Earth Sciences (Επιστήμες της Γης)
401-500 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ecology (Οικολογία)
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Atmospheric Science (Ατμοσφαιρικές Επιστήμες)
151-200 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
151-200 Πανεπιστήμιο Κρήτης
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Πανεπιστήμιο Πατρών
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

SOCIAL SCIENCES (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Economics (Οικονομικά)
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Political Sciences (Πολιτικές Επιστήμες)
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Management
401-500 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Business Administration (Διοίκηση Επιχειρήσεων)
201-300 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Hospitality and Tourism Management (Φιλοξενία και Διαχείριση Τουρισμού)
51-75 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
151-200 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Education (Εκπαίδευση)
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου
401-500 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Psychology (Ψυχολογία)
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ENGINEERING  (ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Mechanical Engineering (Μηχανολόγων Μηχανικών)
201-300 Πανεπιστήμιο Πάτρων
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Electrical & Electronic Engineering  (Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική)
151-200 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου
301-400 Πανεπιστήμιο Πάτρων
401-500 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Telecommunication Engineering (Μηχανική Τηλεπικοινωνιών)
101-150 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
101-150 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Civil Engineering (Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού)
5  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
151-200 Πανεπιστήμιο Πατρών
201-300  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Chemical Engineering (Χημική Μηχανική)
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
401-500 Πανεπιστήμιο Πατρών

Energy Science & Engineering (Επιστήμη και Μηχανική της Ενέργειας)
151-200 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Environmental Science & Engineering (Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική)
301-400 Πανεπιστήμιο Κρήτης
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Biotechnology (Βιοτεχνολογία)
401-500 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
401-500 Πανεπιστήμιο Πατρών
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Marine/Ocean Engineering (Ναυτική/Θαλάσσια Τεχνολογία)
48 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Transportation Science & Technology (Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορών)
151-200 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
151-200 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την κατάταξη, οι ΗΠΑ κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση στα περισσότερα από τα επιστημονικά πεδία. Τα πανεπιστήμια με τις καλύτερες επιδόσεις είναι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Άλλα πανεπιστήμια που κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία περιλαμβάνουν το Κολοράντο και της Οξφόρδης.

Δείτε όλες τις κατατάξεις ανά επιστημονικό πεδίο στο ακόλουθο link: www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022

Για αναπαραγωγή των άρθρων του eduguide από άλλες ιστοσελίδες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε πρώτα τους όρους χρήσης του eduguide, παραγραφος 4

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο