Ποιά είναι η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων ανά γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης Shanghai Εκπαιδευτικά Νέα

Ο πίνακας κατάταξης Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021, κατάταξη γνωστή ως Shanghai Ranking, δημοσιεύεται ετησίως από τον οργανισμό Shanghai Ranking Consultancy και ιστορικά, είναι η πρώτη λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων, η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά το 2003 προερχόμενη από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiao Tong University της Κίνας. Η λίστα κάθε χρόνο αξιολογεί περισσότερα από 1500 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και δημοσιεύει τα 500 καλύτερα από αυτά, ενώ θεωρείται από τις κορυφαίες και γνωστότερες λίστες κατάταξης Πανεπιστημίων. Από το 2009 δημοσιεύει κάθε χρόνο πίνακες κατάταξεις ανά επιστημονικό κλάδο (Global Ranking of Academic Subjects). Στις 26 Μαΐου 2021 δημοσίευσε τη λίστα των καλύτερων πανεπιστήμιων ανά επιστημονικό αντικείμενο για το 2021. Η λίστα φέτος κατέταξε περισσότερο από 1800 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε 54 επιστημονικά πεδία.

Στις κατατάξεις της λίστας ARWU στους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους (Global Ranking of Academic Subjects) για το έτος 2021 αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια κατέχουν σημαντικές θέσεις.

Όπως μπορείτε να δείτε από την κατάταξη, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι 4ο στον κόσμο στον κλάδο της Επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού και 41ο στη Ναυτική/Θαλάσσια Τεχνολογία.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει πολύ σημαντικές επιδόσεις στον τομέα της Φυσικής (θέσεις 101-150),  Οδοντιατρικής (θέσεις 101-150), και Νοσηλευτικής (θέσεις 151-200).

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι στις θέσεις 51-75 παγκοσμίως στον κλάδο της Δημόσιας Υγείας ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διακρίθηκε στις θέσεις 101-150 στην Κτηνιατρική και στις θέσεις 101-150 στη Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα στη Μηχανική Τηλεπικοινωνιών (76-100) και στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (101-150).

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στις θέσεις 101-150 στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων.

Τέλος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εμφανίζεται σε καλές θέσεις σε αρκετά γνωστικά πεδία, όπως στις Πολιτικές Επιστήμες (201-300), στη Βιολογία του Ανθρώπου (201-300), στην Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική (201-300) και ακόμη, είναι το μόνο ελληνόφωνο Πανεπιστήμιο στις πρώτες 300 θέσεις παγκοσμίως στον τομέα της Εκπαίδευσης (θέσεις 201-300), ενώ το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε επίσης πολύ καλές επιδόσεις στη Νοσηλευτική (76-100) και στη Φιλοξενία και Διαχείριση Τουρισμού (101-150).

Παρακάτω, η ομάδα του eduguide έχουμε συγκεντρώσει και σας παρουσιάζουμε αναλυτικά την κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά και των Πανεπιστημίων της Κύπρου σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους.

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2021

LIFE SCIENCES (ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Biological Sciences (Επιστήμες Βιολογίας)
301-400 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών   
401-500 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων      

Human Biological Sciences  (Βιολογία του Ανθρώπου)
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου
401-500 Πανεπιστήμιο Κρήτης        

Agricultural Sciences (Γεωπονικές Επιστήμες)
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    
401-500 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Veterinary Science (Κτηνιατρική)
101-150 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας        
151-200 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

MEDICAL SCIENCES (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Clinical Medicine (Κλινική Ιατρική)
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400 Πανεπιστήμιο Κρήτης
301-400 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Public Health (Δημόσια Υγεία)
51-75 Πανεπιστήμιο Κρήτης
101-150 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
151-200 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
401-500 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Dentistry (Οδοντιατρική)
101-150 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Nursing (Νοσηλευτική)
76-100 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
101-150 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Medical Technology (Ιατρική Τεχνολογία)
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (Φαρμακευτική & Φαρμακευτικές Επιστήμες)
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Πανεπιστήμιο Κρήτης
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500 Πανεπιστήμιο Πατρών

NATURAL SCIENCES (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Chemistry (Χημεία)
401-500 Πανεπιστήμιο Κρήτης

Mathematics (Μαθηματικά)
201-300 Πανεπιστήμιο Κρήτης
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
401-500 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Physics (Φυσική)
101-150 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
301-400 Πανεπιστήμιο Κύπρου
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Earth Sciences (Επιστήμες της Γης)
401-500 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ecology (Οικολογία)
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Atmospheric Science (Ατμοσφαιρικές Επιστήμες)
151-200 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
151-200 Πανεπιστήμιο Κρήτης
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
201-300 Πανεπιστήμιο Πατρών

SOCIAL SCIENCES (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Economics (Οικονομικά)
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400 Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Political Sciences (Πολιτικές Επιστήμες)
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Management
401-500 Πανεπιστήμιο Κύπρου
401-500 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Business Administration (Διοίκηση Επιχειρήσεων)
201-300 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Hospitality and Tourism Management (Φιλοξενία και Διαχείριση Τουρισμού)
101-150 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
101-150 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Education (Εκπαίδευση)
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου
401-500 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ENGINEERING  (ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Mechanical Engineering (Μηχανολόγων Μηχανικών)
201-300 Πανεπιστήμιο Πάτρων
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Electrical & Electronic Engineering  (Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική)
151-200 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου
301-400 Πανεπιστήμιο Πάτρων
401-500 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Automation & Control (Aυτοματοποίηση)
151-200 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Telecommunication Engineering (Μηχανική Τηλεπικοινωνιών)
76-100 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Computer Science & Engineering (Πληροφορική και Μηχανική Υπολογιστών)
401-500 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Civil Engineering (Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού)
4  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
151-200 Πανεπιστήμιο Πατρών
201-300  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Chemical Engineering (Χημική Μηχανική)
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400 Πανεπιστήμιο Πατρών

Materials Science & Engineering (Επιστήμη και Μηχανική Υλικών)
401-500 Πανεπιστήμιο Κρήτης

Energy Science & Engineering (Επιστήμη και Μηχανική της Ενέργειας)
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Environmental Science & Engineering (Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική)
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
401-500 Πανεπιστήμιο Πατρών

Water Resources (Υδάτινοι Πόροι)
151-200 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Food Science & Technology (Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων)
101-150 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
101-150 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Biotechnology (Βιοτεχνολογία)
301-400 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400 Πανεπιστήμιο Πατρών
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Marine/Ocean Engineering (Ναυτική/Θαλάσσια Τεχνολογία)
41 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Transportation Science & Technology (Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορών)
151-200 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
151-200 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την κατάταξη, οι ΗΠΑ κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε 30 από τα 54 επιστημονικά πεδία. Τα πανεπιστήμια με τις καλύτερες επιδόσεις είναι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με 16 επιστημονικά πεδία στην κορυφή και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) με 6 επιστημονικά πεδία στην κορυφή. Άλλα πανεπιστήμια που κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία περιλαμβάνουν το Κολοράντο και της Οξφόρδης.

Δείτε όλες τις κατατάξεις ανά επιστημονικό πεδίο στο ακόλουθο link:

www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021 

Για αναπαραγωγή των άρθρων του eduguide από άλλες ιστοσελίδες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε πρώτα τους όρους χρήσης του eduguide, παραγραφος 4

---
Η ομάδα του eduguide.gr

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο