Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ποια είναι η κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων ανά γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης Shanghai

Ο πίνακας κατάταξης Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), κατάταξη γνωστή ως Shanghai Ranking, δημοσιεύεται ετησίως από τον οργανισμό Shanghai Ranking Consultancy και ιστορικά, είναι η πρώτη λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων, η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά το 2003 προερχόμενη από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiao Tong University της Κίνας. Από το 2009 δημοσιεύει κάθε χρόνο πίνακες κατάταξης ανά επιστημονικό κλάδο (Global Ranking of Academic Subjects). Στις 27 Οκτωβρίου 2023 δημοσίευσε τη λίστα των καλύτερων πανεπιστήμιων ανά επιστημονικό αντικείμενο για το 2023. Η λίστα φέτος κατέταξε περισσότερο από 1900 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε 55 επιστημονικά πεδία.

Στις κατατάξεις της λίστας ARWU στους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους (Global Ranking of Academic Subjects) για το έτος 2023 αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια κατέχουν σημαντικές θέσεις.

Όπως μπορείτε να δείτε από την κατάταξη, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι 14ο στον κόσμο στον κλάδο της Επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού και στις θέσεις 201-300 στην Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο έχει πολύ σημαντικές επιδόσεις στον τομέα της Οδοντιατρικής και Κλινικής Ιατρικής (θέσεις 76-100), Νοσηλευτικής, Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών (θέσεις 101-150), και Δημόσιας Υγείας, Φυσικής (θέσεις 151-200).

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ψηλά στη λίστα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορών, Μηχανική Τηλεπικοινωνιών (101-150), στις Γεωπονικές Επιστήμες, και στην Κτηνιατρική (151-200)

Στις πρώτες 151-200 θέσεις είναι και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη Δημόσια Υγεία, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις Γεωπονικές Επιστήμες, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Κτηνιατρική 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στις θέσεις 301-400 στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το μόνο ελληνόφωνο Πανεπιστήμιο στις πρώτες 500 θέσεις παγκοσμίως στον τομέα του Management (θέσεις 401-500).

Τέλος, από τα κυπριακά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εμφανίζεται σε καλές θέσεις σε αρκετά γνωστικά πεδία, όπως Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική (151-200), στη Βιολογία του Ανθρώπου, Κλινική Ιατρική, Πολιτικές Επιστήμες και Μηχανική Τηλεπικοινωνιών (201-300) ενώ το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε επίσης πολύ καλές επιδόσεις στη Φιλοξενία και Διαχείριση Τουρισμού (51-75) στη Νοσηλευτική (201-300). Για πρώτη φορά στη λίστα βρίσκεται και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε πάρα πολύ καλή θέση στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (201-300). 

Παρακάτω, η ομάδα του eduguide έχουμε συγκεντρώσει και σας παρουσιάζουμε αναλυτικά την κατάταξη των Ελληνικών Πανεπιστημίων αλλά και των Πανεπιστημίων της Κύπρου σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους.

Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2022

LIFE SCIENCES (ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Biological Sciences (Επιστήμες Βιολογίας)
301-400 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    
401-500 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων      

Human Biological Sciences  (Βιολογία του Ανθρώπου)
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    
401-500 Πανεπιστήμιο Κρήτης    
401-500 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης   

Agricultural Sciences (Γεωπονικές Επιστήμες)
151-200 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης    
151-200 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Veterinary Science (Κτηνιατρική)
151-200 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης        
151-200 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας        

MEDICAL SCIENCES (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Clinical Medicine (Κλινική Ιατρική)
76-100 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου
301-400 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500 Πανεπιστήμιο Κρήτης
401-500 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Public Health (Δημόσια Υγεία)
151-200 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
151-200 Πανεπιστήμιο Κρήτης
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Dentistry (Οδοντιατρική)
76-100 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Nursing (Νοσηλευτική)
101-150 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Medical Technology (Ιατρική Τεχνολογία)
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (Φαρμακευτική & Φαρμακευτικές Επιστήμες)
201-300 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
301-400 Πανεπιστήμιο Κρήτης

NATURAL SCIENCES (ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Mathematics (Μαθηματικά)
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
401-500 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
401-500 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Physics (Φυσική)
151-200 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
301-400 Πανεπιστήμιο Κύπρου
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
401-500 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
401-500 Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Geography (Γεωγραφία)
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Atmospheric Science (Ατμοσφαιρικές Επιστήμες)
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300 Πανεπιστήμιο Κρήτης
301-400 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

SOCIAL SCIENCES (ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Economics (Οικονομικά)
301-400 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Political Sciences (Πολιτικές Επιστήμες)
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Education (Εκπαίδευση)
401-500 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
401-500 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Psychology (Ψυχολογία)
301-400 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
301-400 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Business Administration (Διοίκηση Επιχειρήσεων)
201-300 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
301-400 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Management
401-500 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Hospitality and Tourism Management (Φιλοξενία και Διαχείριση Τουρισμού)
51-75 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
201-300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ENGINEERING  (ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Mechanical Engineering (Μηχανολόγων Μηχανικών)
201-300 Πανεπιστήμιο Πατρών

Electrical & Electronic Engineering  (Ηλεκτρική και Ηλεκτρονική Μηχανική)
101-151 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
151-200 Πανεπιστήμιο Κύπρου
201-300 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
201-300 Πανεπιστήμιο Πατρών

Telecommunication Engineering (Μηχανική Τηλεπικοινωνιών)
101-150 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
101-150 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
201-300 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Civil Engineering (Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού)
14  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
201-300  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Chemical Engineering (Χημική Μηχανική)
401-500 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
401-500 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
401-500 Πανεπιστήμιο Πατρών

Energy Science & Engineering (Επιστήμη και Μηχανική της Ενέργειας)
201-300 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Environmental Science & Engineering (Περιβαλλοντική Επιστήμη και Μηχανική)
401-500 Πανεπιστήμιο Κρήτης

Biotechnology (Βιοτεχνολογία)
301-400 Πανεπιστήμιο Πατρών
401-500 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Transportation Science & Technology (Επιστήμη και Τεχνολογία Μεταφορών)
101-150 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την κατάταξη, οι ΗΠΑ κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση στα περισσότερα από τα επιστημονικά πεδία. Τα πανεπιστήμια με τις καλύτερες επιδόσεις είναι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, του Στάνφορντ και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Άλλα πανεπιστήμια που κατάφεραν να πάρουν την πρώτη θέση σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία περιλαμβάνουν της Καλιφόρνιας, της Οξφόρδης και του Πρίνσετον

Δείτε όλες τις κατατάξεις ανά επιστημονικό πεδίο στο ακόλουθο link: εδώ

Για αναπαραγωγή των άρθρων του eduguide από άλλες ιστοσελίδες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε πρώτα τους όρους χρήσης του eduguide, παραγραφος 4

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο